Religion

Riksmekler om streiken: – Offentlige tilbud tilspisser lett konflikten

BEVEGELSE: Arbeidstakerorganisasjonene synes det er positivt at arbeidsgiver nå kommer dem i møte: – Vi er klare til å komme i gang, men går de vanlige veier.

Tirsdag kveld kom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter med et nytt tilbud til de streikende prestene, tilbudet imøtekom blant annet prestenes viktigste krav i streiken.

Inger-Marie Landfald hos Riksmekleren forteller i dag at partene ikke har avtalt et tidspunkt for nytt forhandlingsmøte. 10. januar er det uansett berammet et forhandlingsmøte, det er krav om et slikt møte 30. dager etter bruddet mellom partene.

Misnøye med presentasjon

Arbeidstakerorganisasjonene er ikke fornøyd med måten KA presenterte sitt nye tilbud til dem på.

– Det er jo i seg selv positivt at det har vært en bevegelse fra arbeidsgiver. Men vi hadde forventet at det skjedde gjennom de vanlige kanaler, og ikke gjennom media, forteller forhandlingsleder Kristian Mollestad på vegne av fagforeningene.

Landfald, som mekler mellom partene hos Riksmekleren, har en lignende oppfatning.

– Det er uvanlig at man ser at tilbud i en konfliktsituasjon presenteres offentlig. Det tilspisser lett konflikten mellom partene, sier hun til Vårt Land.

KA mener at det ikke stemmer at de forhandlet gjennom media.

– Vi forhandler ikke gjennom media. Vårt utspill er en klargjøring av vår nåværende posisjon, først i e-post til fagforeningene og deretter i Vårt Land og på egen nettside, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

---

Dette er streiken:

  • Natt til 12. desember ble 21 ansatte i kirken tatt ut i streik.
  • Det skjedde etter brudd i forhandlingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen KA.
  • 10 av 22 fagforeninger i kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i oktober.
  • 19. desember ble det tatt ut ytterligere fem ansatte i kirken.
  • Tirsdag 22. desember tok Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat
  • Bakgrunnen for streiken er at avtalen om kompensasjon ved opphør av boplikt løper ut i september 2021.
  • Tirsdag kveld kom KA med et nytt tilbud til prestene.

---

Har ventet på dette

Mollestad forteller at arbeidstakerne har ventet på at KA skulle komme dem imøte siden 12. desember. Da ble det brudd i forhandlingene mellom kirkens arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjonen KA.

– Å forhandle i pressen er både krevende og overraskende. Vi er klare til å komme i gang igjen, men vi går de vanlige veier, sier fagforeningsrepresentanten.

I går tilbød KA å etterkomme kravet fra arbeidstakerne om å slette de nederste fem lønnsalternativene for prestene. Med det imøtekommer KA reelt sett kravet kravet om at alle nyansatte skal få kompensasjonen på omlag 60.000 kroner for bortfall av boplikt som del av lønnen.

I en felles uttalelse fra de ti forbundene som brøt meklingen med arbeidsgiver, og gikk ut i streik, heter det:

«Vi ser det som helt nødvendig at de videre forhandlingene finner sted hos Riksmekleren. Som alltid under mekling er det kun mekleren som uttaler seg om meklingen, heter det i en felles uttalelse fra de ti arbeidstakerorganisasjonene i denne konflikten».

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion