Kirke

KA med nytt tilbud til prestene - imøtekommer prestenes viktigste krav

PRESTESTREIK: Abeidsgiverorganisasjonen KA kommer med et nytt tilbud som de håper vil løse prestestreiken.

At en kompensasjonsordning på omlag 60.000 kroner for kostnader ved bortfall av boplikt skulle overføres til lønn også for nyansatte prester, etter det nåværende avtalens utløp i september neste år, har fremstått som prestenes aller viktigste krav i den pågående prestestreiken.

Det er KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter nå villige til å imøtekomme prestene på. Fram til nå har de stått fast på at dette ikke var aktuelt.

KA representerer arbeidsgiver Den norske kirke i forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.

– I et forsøk på å komme ut av en fastlåst situasjon legger vi nå åpent fram en skisse til løsning, sier administrerende direktør i KA, Marit H. Hougsnæs.

Siden 12. desember har det vært brudd i forhandlingene mellom prestenes arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Tirsdag kveld sendte Ingrid B. Tenfjord, avdelingsdirektør i KA, et åpent brev med et ferskt tilbud til de ti arbeidstakerorganisasjonene som er i streik.

---

Dette er streiken:

  • Natt til 12. desember ble 21 ansatte i kirken tatt ut i streik.
  • Det skjedde etter brudd i forhandlingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen KA.
  • 10 av 22 fagforeninger i kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i oktober.
  • 19. desember ble det tatt ut ytterligere fem ansatte i kirken.
  • Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat
  • Bakgrunnen for streiken er at avtalen om kompensasjon ved opphør av boplikt løper ut i september 2021.
  • Tirsdag kveld kom KA med et nytt tilbud til prestene.

---

Imøtekommer prestenes viktigste krav

KA tilbyr å etterkomme kravet fra arbeidstakerorganisasjonene ved å slette de nederste fem lønnsalternativene for prestene, og dermed reelt sett imøtekomme kravet om at alle nyansatte skal få kompensasjonen for bortfall av boplikt som del av lønnen.

– I dette ligger det en erkjennelse av at den lønnskompensasjonen som ble gitt fra staten som følge av bortfall av bopliktordningen, har festet seg som «den nye normalen» for presters lønn, sier Tenfjord.

– Hvorfor kommer denne erkjennelsen først nå?

– Vi står fortsatt på vårt primærønske, som var å se helhetlig på lønn ut fra rekrutteringsutfordringer og andre elementer. Samtidig så hører vi på hva våre motparter sier, og vi har valgt å følge deres oppfordring på dette, svarer Tenfjord.

Presteforeningen vil foreløpig ikke kommentere KAs tilbud, men varsler at det kommer en uttalelse onsdag.

Ingrid B. Tenfjord i KA.

Men det følger noen forutsetninger

Men med imøtekommelsen av prestenes krav, følger det også noen krav fra KA.

KAs tilbud betinger at prestene går over på samme tilleggssatser som andre ansatte i Den norske kirke og at lønnssystemet harmoniseres fra 2022.

Tilleggssatser eller tilleggslønn er typisk lønnstillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid.

For KA er dette viktig at Den norske kirke etter skillet fra både kommune og stat har likt lønnssystem for alle sine arbeidstakere, også når det gjelder satser for tilleggslønn.

Dette er et punkt det kan bli uenighet rundt.

– Vi ønsker en harmonisering av tilleggslønn fordi forskjellene er synlig for andre enn prester i de lokale stabene. Det er ingenting ved prestens stilling i seg selv som rettferdiggjør en slik forskjell, mener Tenfjord.

Hun forteller at det for KA også er viktig med en forpliktelse fra prestenes arbeidstakerforeninger om etablering av et felles lønnssystem i Den norske kirke.

– Hvorfor er dette viktig?

Nå har man i praksis to forskjellige lønnssystemer: Ett for de fellesrådsansatte, for eksempel kateketer og kirkemusikere, og et statlig system for prestene. Vi ser det som naturlig å finne en riktig total for alle, sier Tenfjord.

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke