Religion

Abortsak i MF-blad vekker reaksjoner – Nå beklager rektor Haanes

SKAPER DEBATT: Et foster med glorie og påskriften «He’s on His Way» gir inntrykk av at MF vitenskapelige høyskole velger side om abort, mener kritikere. Nå tar rektor selvkritikk.

«Er adventstiden virkelig et egnet tidspunkt for MF vitenskapelig høyskole å markere abortsyn?»

Det spør nåværende og tidligere studenter i et innlegg i Vårt Land 15. desember etter å ha lest siste utgave av høyskolens informasjonsblad, MF.

Reagerer på foster med glorie

Studentene reagerer på et intervju illustrert med et foster med glorie og påskriften «He’s on His Way». Det knytter abortspørsmålet «sammen med både inkarnasjon og adventstid», mener de.

Forfatterne kritiserer bladet for slik å gi inntrykk av at MF velger side om abort. Tittelen på forsiden, «Fra vugge til grav», bidrar også til det, mener de.

Det samme gjør valget om kun å intervjue den konservative bioetikeren Morten Magelssen om abort i det som synes å være en temautgave om bredden av ekspertise ved MF, hevder forfatterne.

Haanes i intern e-post: Tar selvkritikk

«Det er ikke vanskelig å forstå deres reaksjon», skriver rektor Vidar L. Haanes i en e-post som gikk ut til alle MFs ansatte 16. desember.

I e-posten, som Haanes har gitt Vårt Land innsyn i, forteller han om flere reaksjoner: «Noen er takknemlige og mange er kritiske». Rektoren mener det ikke er uventet gitt at det er ulike syn på abort i MFs omland.

Som ansvarlig redaktør for bladet tar han selvkritikk og ansvar for at de ikke fikk «godt nok fram at MF er og vil være et sted for mangfold». Haanes understreker at «MF som vitenskapelig høyskole ikke har et bestemt offisielt syn» i faglige spørsmål om drøftes ved skolen – inkludert etikk.

Rektor Vidar Haanes ved MF.

Reaksjoner blant lærere ved MF

Også blant lærerne ved MF har det vært reaksjoner, bekrefter Fredrik Saxegaard. Han er leder for lærermøtet ved MF, et samtaleforum for de akademisk ansatte.

– Av de jeg har snakket med reagerte mange på valget av illustrasjonsbilde og bildetekst. I tillegg burde et temanummer om etikkekspertisen ved MF hatt en bredere presentasjon i delen om abort, sier Saxegaard.

Han understreker at det er «fullt mulig å argumentere for konservative posisjoner og være forsker ved MF».

– Men en del reagerte på at det kunne fremstå som at ett bestemt ståsted i en etisk debatt var MFs offisielle forskningspolitikk, sier Saxegaard.

Annette Dreyer

Initiativtaker fornøyd med svaret

Annette Dreyer, en av initiativtakerne bak leserinnlegget, er glad for at Vidar L. Haanes erkjenner «at det etterlatte inntrykket er at MF bruker adventstida til å fronte ett bestemt abortsyn», og nå tydeliggjør at MF ikke har det.

«Jeg er glad for at det tas selvkritikk på at Gunhild Maria Hugdal, som har forsket på nettopp dette, burde blitt involvert i dette nummeret», skriver Dreyer i en SMS til Vårt Land.

Nå håper kapellanen i Den norske kirke at mangfoldet blant forskerne ved MF kommuniseres bedre ut i neste nummer.

MF vitenskapelig høyskole, tidligere kjent som Menighetsfakultetet.

Haanes: – Abort ikke brennbart ved MF

På spørsmål om hva som gjør abort til et brennbart tema ved MF, svarer rektor Vidar L. Haanes slik:

– Jeg tror ikke abortspørsmålet i seg selv er brennbart ved MF. Men det er brennbart å fremføre et ensidig perspektiv på et krevende etisk spørsmål uten å spille inn andre synspunkt.

Han forteller at han i tillegg til kritikk også har fått «flere takknemlige og positive reaksjoner», både fra interne og eksterne:

– De mener det er et fint og viktig budskap i juletiden å minne om at Gud blir menneske i julen, og at det også innebærer at Gud blir menneske i Marias liv. Det er et synspunkt jeg deler.

– Uenighet blant lærerne om abort

Også blant MFs ulike støttespillere utenfor høyskolen har reaksjonene vært delte, opplever Fredrik Saxegaard. Noen blir glade, andre blir opprørte.

Blant lærerne er det delte meninger om temaer knyttet til abort, forteller lederen for lærerforumet:

– Under debatten om reservasjonsrett for noen år siden var det uenigheter mellom oss. Jeg vil ikke tro at det har endret seg. Det er stor bredde på MF, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion