Religion

Partane i prestestreiken er ueinige om verkelegheita. Her er det du må vite

KONFLIKT: Partane står langt frå kvarandre, og er ueinige om grunnlaget for streiken. Her er kvifor forhandlingane braut, og kva som skjer vidare.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion