Religion

Kirkestreiken kan gå utover julegudstjenester

21 kirkeansatte gikk ut i streik lørdag, og flere følger etter neste uke. Julegudstjenester i bispedømmene Oslo og Borg kan rammes.

Om streiken fortsatt er i gang om to uker, vil julegudstjenester der presten er i streik, bli avlyst. Dersom en kantor eller kirkemusiker er tatt ut i streik, vil musikken forsvinne, skriver NRK.

21 prester og diakoner er tatt ut i streik. Prostiene Asker, Bærum, Vestre Aker og Søndre Aker i Oslo bispedømme rammes av streiken allerede lørdag morgen. Det gjelder også Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme, som dekker Moss, Råde og Våler kommuner.

I tillegg er ytterligere tolv medarbeidere fra henholdsvis Kirkelig Undervisningsforbund og Creo (forbundet for kunst og kultur) tatt ut i streik, men disse vil få utsatt iverksettelse ettersom disse fagforeningene ikke har levert begjæring om avslutning av mekling.

KA: – Beklagelig

– Vi har strukket oss til det ytterste for å imøtekomme fagforeningenes krav innenfor ansvarlige rammer. For oss er det derfor sterkt beklagelig at disse velger å ta i bruk streikevåpenet i denne situasjonen, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

10 av 22 fagforeninger i kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i slutten av oktober. Nå har altså meklingen for disse ti endt i streik. Forhandlingene med de øvrige fagforeningene var satt på vent i påvente av resultatet fra nattens mekling.

Unio: – Skuffet

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget Kirken inn i en streik rett før jul. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen og dermed sikre Kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, forteller Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

En av årsakene til bruddet i forhandlingene og nå i meklingen, er uenighet om hvorvidt en permanent lønnskompensasjon på cirka 60.000 kroner også skal gjelde for nyansatte etter 1. september 2021, eller om arbeidsgiver da skal ha mulighet til å ta i bruk de fem laveste lønnstrinnene, som fagforeningene ønsker fjernet.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion