Religion

Sareptaprisen til Kirkens SOS

Kirkens SOS får Sareptaprisen 2020 for sitt livsviktige arbeid med å møte mennesker i krise på telefon, melding og chat.

Overrekkelsen fant sted under KNIFs Informasjonsmøte om statsbudsjettet torsdag 22. oktober. Kirkens SOS sin nye generalsekretær Lasse Heimdal tok imot prisen på vegne av organisasjonen sammen med frivillig Kristin Olstad Schea.

– Dere aner ikke hvor mye denne gaven betyr og hvor glad vi blir for muligheten vi med disse midlene har til å nå flere mennesker. Det er utrolig mange mennesker i Norge som trenger et medmenneske og vi er veldig glade for de frivillige som stiller opp og er det medmennesket, sier Heimdal.

Han forteller til Kristelig Pressekontor at midlene fra prisen skal brukes til å styrke frivillighetsarbeidet.

– Vi jobber både med rekruttering, trening og med å utvikle riktige teknologiverktøy slik at vi kan ta imot flere samtaler, sier Heimdal.

LES OGSÅ: Min tro: Lasse Heimdal vaks opp med ein far som var traumatisert av krigen. I den kristne trua fann han livd og håp.

Kunne kostet 70 millioner

Arbeidet til de rundt 40 ansatte og ikke minst organisasjonens over 1000 frivillige er noe juryen trekker fram i sin begrunnelse for pristildelingen.

– En frivillig jobber ca. 200 timer i snitt per år uten å få betalt. Det svarer til 200 000 dugnadstimer. Om alle disse timene skulle blitt lønnet med nattillegg, helgetillegg og sosiale kostnader, hadde det kostet mer enn 70 millioner. Dette er dermed en organisasjon som hver dag får uvurderlige og imponerende verdier og engasjement ut fra sine midler, skriver juryen.

Trønderske Olstad Schea er frivillig i Kirkens SOS i Oslo på tredje året.

– Jeg bruker bare 6 timer hver 14. dag og føler jeg gjør lite men får mye tilbake. Å kunne være der, lytte og forsøke å støtte gir faktisk mening, sier Olstad Schea.

Mye ut av lite

Juryen mener Kirkens SOS helt siden starten i 1974 har bidratt til å skape et varmere samfunn, den har berørt mange enkeltmenneskers liv, og den har fått mye ut av lite.

– Vinnerens arbeid er livsviktig, og sentralt står troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å møte andre på.

Olstad Schea tror en grunn til at Kirkens SOS får mye ut av lite er at de har gode rutiner og oppfølging av sine frivillige.

– Vi vet hva vi skal gjøre når vi kommer på vakt og har et fast ritual når vi avslutter. Det gjør at organisasjonen har blitt stor over tid. Frivillige blir og føler seg ivaretatt også i det tunge og vanskelige, sier hun til Kristelig Pressekontor.

Sareptaprisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør og deles ut hvert år til en person, organisasjon, institusjon eller forening, som kan knyttes til en frivillig eller ideell organisasjon. Prisen skal skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, og dem som klarer «å få mye ut av lite».

Sareptaprisen består av 150.000 kr og et kunstverk av Per Fronth.

Forebygger selvmord

Visjonen til Kirkens SOS er «å gi tid til, tro på og håp for mennesker i krise». Overordnet er formålet å lindre følelsesmessig- og eksistensiell krise, og forebygge selvmord.

– I Norge dør over 500 mennesker hvert år i selvmord, og omkring 10 ganger så mange forsøker å ta sitt eget liv. Et av de viktigste første skrittene for å hindre selvmord er å snakke om selvmordstankene, skriver Sareptaprisjuryen.

Kirkens SOS mottar årlig over 300.000 henvendelser på telefon, melding og chat, og besvarer nærmere 200.000 av dem.

– Over 20 000 av henvendelsene handler om selvmordstanker. I løpet av koronakrisen har organisasjonen fått langt flere samtaler, og sommeren 2020 fikk de inn nesten dobbelt så mange akutte selvmordsamtaler sammenliknet med året før.

Landets største

Organisasjonen er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, med hovedkontor i Oslo og 11 regionale sentre. Den mottar offentlige tilskudd, men er helt avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten. Ikke minst for å kunne rekruttere, lære opp og følge opp de frivillige.

Årets jury har bestått av daværende generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal (juryleder), styreleder i KNIF, Knut Are Hole og styreleder i Sparebanken Sør, Stein A. Hannevik.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

  • Døgnåpen nasjonal krisetjeneste på telefon eller melding, samt chat i enkelte åpningstider.
  • Består av 11 lokale SOS-sentre rundt i landet samt landssekretariatet i Oslo.
  • Har i overkant av 40 ansatte og rundt 1000 frivillige som er kurset for oppgaven.
  • Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS' krisetelefon 22 40 00 40 er åpen hele døgnet.
  • Kilde: Kirkens SOS

---

---

Fakta:

  • Innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør våren 2014
  • Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første rekke på merkantilt område, ut fra en tolkning av «å få mye ut av lite» – enten gjennom at det skapes reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet.
  • Prisen består av et kunstverk av Sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på kr. 150.000 som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som har dannet grunnlaget for prisen.
  • Tidligere vinnere er Sveinung Lianes i NLMs gjenbruksbutikker (2015), Stiftelsen Skjærgårdsgospel (2016), Matsentralen (2017), Ragnhild Hiis Ånestad i Soul Children (2018) og organisasjonen Barnevakten (2019).
  • Kilde: KNIF

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion