Religion

Nesten samtlige P22-ansatte har svekket tillit til styrelederen

44 ansatte har undertegnet et brev der de går hardt ut mot styret i den kristne avrusningsstiftelsen, og styreleder Jørgen Aass.

– Det har kommet inn en herskesyk og litt diktatorisk måte å gå fram på, som ikke er sunn. Hvis man ikke er helt enig med Jørgen, så må man vekk. Det passer seg ikke i kristne sammenhenger å holde på sånn, sier Roy Sandholtet.

Han er en av 44 ansatte ved P22 som nå har sendt et brev til styret ved den kristne avrusningsstiftelsen. I brevet skriver de ansatte at tilliten til styret og styrelederen er svekket.

Det har vært mye uro i P22 etter at Jørgen Aass først trådte til side som styreleder, og så kom tilbake etter seks måneder – uten at de ansatte fikk vite det på forhånd.

Samlet stab har svekket tillit

«Styrets beslutninger i sommer har skapt uro og usikkerhet blant ansatte for virksomhetens framtid, levedyktighet og utvikling», skriver de ansatte i brevet.

Det er en tilnærmet samlet stab som har undertegnet brevet: Brevet har 44 underskrifter, og P22-staben består av nærmere 50 personer.

Jørgen Aass har tidligere påstått at misnøyen kom fra et mindretall:

– Ut ifra oppslagene kan det virke som om dette er staben versus styreleder. Vi har nærmere 50 ansatte. De som ytrer seg, er et mindretall. Etter at jeg kom tilbake etter seks måneder, har jeg fått hyggelige tilbakemeldinger fra ansatte, sa Aass til Vårt Land i august.

Tre ledere, samt en tidligere leder med helgestilling, har sagt opp som følge av at Aass er tilbake som styreleder. Det vekker ytterligere bekymring, skriver de ansatte i brevet: «Dette er ledere vi i ansattgruppen har stor tillit til og det vil være et stort tap for oss å miste.»

Fryktet represalier

I vår ble det vedtatt at de ansatte skulle få ha en representant i styret, som måtte godkjennes av de sittende styremedlemmene. De ansatte valgte Roy Sandholtet, mangeårig ansatt i P22. Han ble imidlertid avvist av styret, med begrunnelsen at Sandholtet ikke hadde styrets tillit, ettersom han var blant de som i fjor signerte et brev om mistillit til Aass.

«At styret velger å ikke bekrefte ansattes valgte kandidat, oppleves som en mistillit til hele ansattgruppen», står det i brevet. Sandholtet selv understreker at misnøyen lenge har vært utbredt blant de ansatte.

– Før jul i fjor gikk noen av oss som har vært lengst i P22 sammen og skrev en bekymringsmelding. Vi ville ikke blande inn de nye, da man vet fra tidligere erfaring at det kunne føre til represalier fra Aass, forteller Sandholtet.

Gylden mulighet til å få inn ærlig stemme

Når en tilnærmet samlet stab nå har skrevet under på det nye brevet, er det et uttrykk for at misnøyen har vokst.

– Det var ille før, men det er mye verre nå.

Sandholtet mener styret burde ansett valget av ham som styrerepresentant som en gyllen mulighet til å få inn en ærlig stemme.

– Det burde vært en trygghet for dem.

Han påpeker at han som ansattrepresentant ikke burde trenge tillit i styret, men kun hos de ansatte.

Kritikken mot Aass ble i vår behandlet av et forsoningsutvalg bestående av tre styremedlemmer. Utvalget konkluderte med at mistilliten mot Aass var grunnløs, noe som ble formidlet til staben da Aass returnerte. I det nye brevet kritiserer de ansatte utvalget for ikke å inkludere personer med et utenforstående og nøytralt blikk.

Styret beklager misforståelser

«Vi forstår nå at det var langt flere som har vært bekymret eller frustrerte enn det vi hadde fått med oss», skriver styret i P22 i et tilsvarsbrev Vårt Land har fått innsyn i. Videre beklager de dårlig kommunikasjon og tar ansvar for misforståelser som har oppstått mellom styret og de ansatte. Kritikken mot forsoningsutvalget og Aass stiller styret seg imidlertid uforstående til.

Jørgen Aass kommenterer også brevet og beskyldningene fra Sandholtet i en e-post til Vårt Land:

«Det er i dag iverksatt en prosess som skal ivareta den situasjonen vi som virksomhet står i. Hensikten er å bringe opp til overflaten de ulike syn, inntrykk og meninger ansatte, ledere og styre sitter inne med. Målet for prosessen er å bidra til at alles meninger og syn bringes med i det videre arbeidet med å forme P22 til en trygg arbeidsplass og en topp behandlingsinstitusjon for våre beboere.»

---

Stiftelsen P22

  • Rusfritt avrusningstilbud som arbeider ut fra et kristent verdisyn.
  • Ble startet i 1979 av Frelsesarmé-offiseren Aase Marti.
  • Har fått bevilget 22,8 millioner kroner i statsstøtte for 2020.
  • Er en del av paraplyorganisasjonen Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak), som samler kristne rustiltak.
  • Kilde: P22.no

---

Torgeir Holljen Thon

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion