Religion

Pollestad og Bollestad i full klinsj om jordvern

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ba lokalpolitikerne stanse nedbyggingen av landbruksjord. – Hun kan jo stanse det selv, kontrer Geir Pollestad (Sp).

Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, er forundret over at landbruksministeren ikke skjerper det såkalte jordvernmålet hvis hun virkelig vil få ned nedbyggingen av dyrket mark.

– Dette foreslo vi på Stortinget i vår, men da stemte Bollestad og hennes parti imot, sammen med resten av regjeringspartiene, sier han.

I 2015 vedtok Stortinget et mål om at det ikke skulle fjernes mer enn 4.000 dekar matjord årlig innen 2020. De tre siste årene er dette nådd, og Pollestad mener det er på høy tid å sette et nytt og mer ambisiøst mål om maks 2.000 dekar innen 2026.

– Siden det forrige målet gjelder fram til 2020, står vi nå i prinsippet uten noe jordvernmål i det hele tatt. Det vil være veldig uheldig om utviklingen stopper her. Bollestad må være mer offensiv! oppfordrer han.

– Statlig ansvar

Det var under et besøk i det landbruksministeren kaller «kornåkerland» i Østfold tidligere i uken at Bollestad sendte et tydelig signal til lokalpolitikere i Norge.

– Det er galviktig for kommunepolitikere at de nå ikke bygger ned den dyrkede marken. Skal vi øke selvforsyningen av grønnsaker, må de ikke gjøre det, sa Bollestad til NTB.

Pollestad synes det er ironisk at Bollestad valgte å komme med dette utspillet nettopp i Østfold.

– Under utbyggingen av nettopp Østfoldbanen er en av de store jordvernsakene at statlige Bane Nor, som regjeringen råder over, vil bruke 80 dekar dyrket mark til jernbaneutbygging. Og dette er lokalpolitikerne imot, sier Sp-politikeren.

– Bør avlyses

Han viser til at Bane Nor har havnet i konflikt med kommunestyrene i Ås og i Nordre Follo, som krever at planlagte jernbanelinjer og en parkeringsplass for tog ikke spiser av kulturlandskapet og matjord.

Pollestad foreslår derfor at landbruksministeren tar en alvorsprat med sin egen partikollega og samferdselsminister Knut Arild Hareide, som har signalisert at han vil lytte til Bane Nor i saken.

– Men hvis vi ser på resten av landet, har ikke også lokalpolitikerne et ansvar for å stanse nedbyggingen – det er jo ofte de som godkjenner det?

– Det er klart at lokalpolitikere står i en krevende situasjon. Der mener jeg og Senterpartiet at landbruksjord er en nasjonal verdi som må forvaltes nasjonalt. Arealpolitikken styres av lokalpolitikerne, men staten må kunne si nei og sette grenser som fylkesmennene kan følge opp. Det er ingenting nytt i det, sier Pollestad.

Og fortsetter:

– Det som er nytt, er at en statsråd reiser rundt og legger ansvar på lokalpolitikere.

Liv og lære

Bollestad selv avviser kritikken. Hun viser til at dagens mål skal evalueres i en helhetlig sammenheng neste år.

– Jeg har ikke sagt nei til å vurdere et enda lavere måltall, sier KrF-nestlederen.

Samtidig, påpeker Bollestad, viser tallene at mange av de kommunene som bygger ned mest dyrket mark, er styrt av Sp.

– Det er ikke jeg som har funnet på at kommunene har ansvar for arealforvaltning. Det har de hatt i lang tid. Derfor er det oppsiktsvekkende at Senterpartiet nå langt på vei vil frata kommunene myndighet til å drive planlegging, sier Bollestad.

– Når jeg ser uttalelsene fra Pollestad, slår det meg at det ofte kan være langt mellom liv og lære, sier hun.

LES OGSÅ:

Bollestad skal også være humlenes statstråd

Bollestad: Tenk deg om før du reiser utenlands

- Tru er meir enn fire kryss i eit skjema

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion