Religion

Høyesterett avviser Arne Vistes anke

Høyesteretts ankeutvalg vil ikke etterkomme anken fra Arne Viste.

– Dette er en viktig milepæl i prosjektet, i og med at vi har uttømt det norske systemet for ankemuligheter. Nå kan vi endelig bringe saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som kan avklare det menneskerettslige aspektet i saken, sier Arne Viste til Vårt Land.

53-åringen ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste fikk i februar forkastet sin anke til Borgarting lagmannsrett, og valgte å anke avslaget til Høyesterett.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg kommet med sin kjennelse: «Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd».

Fortsetter virksomheten

– Jeg registrerer at grunnloven ikke er grundig belyst av den foreliggende rettskraftige dommen fra Oslo tingrett, men det vil bli flere anledninger for oss. Politiet har valgt å holde en rekke andre ansettelser i Plog utenom denne straffesaken, og disse foreligger det straffesaker mot. De vil vi få inn for retten slik at vi får spørsmålet grundigere belyst, sier Viste.

Han opplyser at virksomheten til Plog AS vil fortsette framover, «men litt begrenset».

Ble dømt til bot og fengsel

I fem år har Plog AS betalt over 10 millioner kroner i lønn til omkring 75 ureturnerbare asylsøkere. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffeskyld.

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring», heter det i Grunnlovens paragraf 110. Viste argumenterer for at Grunnloven faktisk gir de ureturnerbare gyldig arbeidstillatelse, men argumentasjonen hans ble i høst avvist av tingretten.

I tillegg til fengselsstraffen ble vikarfirmaet hans dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og får 1,4 millioner kroner inndratt. Viste selv ble frifunnet for det personlige inndragningskravet.

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion