Religion

Norea Mediemisjon trekker seg fra Visjon Norge

– Årsaken er dels at vi ønsker å prøve en ny plattform for våre programmer, dels kontroversene rundt kanalen, sier daglig leder i Norea Mediemisjon, Per Birkeli.

Flere samarbeidspartnere trekker seg nå fra den kristne TV-kanalen Visjon Norge, som det har stormet rundt den seneste tiden. Onsdag kveld ble det kjent at Evangeliesenteret kutter samarbeidet. I mars meldte Livets Ord at de trekker seg fra kanalen. Nå bekrefter Norea Mediemisjon at de har gjort det samme.

– Vi avsluttet samarbeidet med dem i begynnelsen av mai. Årsaken er dels at vi ønsker å prøve en ny plattform for våre programmer, dels kontroversene rundt kanalen, sier daglig leder Per Birkeli i Norea.

Program om internasjonal misjon

Norea er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag, og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. De tre siste årene har de sendt 30 episoder av programmet «Norea Mediemisjon» på Visjon Norge. Programmet omhandler deres internasjonale misjonsprosjekter, og har vært ledet av programleder og informasjonsleder Harald Endresen.

Birkeli sier at hovedårsaken til at de trekker seg ut er at de lenge har hatt et ønske om å prøve ut TV-kanalen Kanal 10 som plattform for programmene sine. Nylig vedtok derfor Noreas styre at programmene skal flyttes til den kristne TV-kanalen, og de har siden inngått en samarbeidsavtale med dem. Fordi Visjon Norge ikke tillater at det samme programmet sendes på andre flater, valgte Norea å trekke seg ut.

Lovet beskyttelse mot koronaviruset

– Men vi har en god dialog med Visjon Norge, og vi er åpne for å komme tilbake hvis det blir mulig å sende programmet i begge kanaler, sier Birkeli, som mener at Visjon Norges store fordel er at de når bredt ut. Kanal 10 har færre seere enn dem.

– Fordelen med Kanal 10 er at vi også kan spre våre programmer på andre plattformer, som eksempelvis den nordiske avdelingen av TBN (Trinity Broadcasting Network). Dermed når vi ut til nye seere som ikke kjenner oss fra før.

Kontroverser påvirket Norea

Birkeli legger imidlertid ikke skjul på at også kontroversene rundt kanalen er en medvirkende årsak til at de trekker seg ut.

Som Vårt Land omtalte i februar, oppfordret Visjon Norge seerne til å gi 2020 kroner til kanalen. Som gjenytelse vil Gud beskytte givernes barn mot koronaviruset, hevdet gjestepredikanten Dionny Baez i kanalens TV-sendte innsamlingsaksjon.

– Vi har ikke hatt så lyst til å gå høyt ut og kritisere kanalen, men jeg må tilstå at enkelte uttalelser har falt oss litt tungt for brystet. Det gjelder spesielt uttalelser om koblingen mellom givertjeneste og Guds velsignelse, sier Birkeli.

– Jeg har forståelse for at kanalen ikke alltid klarer å ha kontroll over uttalelser fra gjestepredikanter, men vi reagerer på den manglende avstandstaken i ettertid. Vi kunne nok ønsket at det oftere hadde kommet en tydeligere beklagelse fra ledelsen om det som er blitt sagt.

Lite negativ respons fra sine egne

At Norea likevel har valgt å sende sine programmer på Visjon Norge, skyldes at de først og fremst har sett på kanalen som en plattform for å nå ut med budskapet sitt.

– Vi har hele tiden tenkt at vi kun står for det vi produserer. Vi trenger i utgangspunktet ikke å stå ansvarlig for det kanalen selv gjør. Fra egne støttespillere har vi fått veldig lite negativ respons på dette.

«Ikke drive sensur»

Jan Hanvold, daglig leder i Visjon Norge, sier at han i utgangspunktet ikke har noen kommentar til kritikken fra Norea, men understreker at han i media «har forklart i bøtter og spann» hva han mener om kritikken som har kommet i kjølvannet av koronauttalelsen fra Dionny Baez.

Han framholder at Visjon Norge er en tverrkirkelig kanal og at de forsøker å betjene alle sine sendepartnere på best mulig måte.

– Da vi startet Visjon Norge sa jeg at de eneste programmene som blir sensurert i NRK og TV2, er kristne. I Visjon Norge skal vi ikke drive med sensur. Vi skal selvfølgelig følge Vær Varsom-plakaten, men enhver skal få forkynne det den enkelte står for, sier han.

Ifølge Hanvold produserer Visjon Norge 60 prosent av innholdet som vises på kanalen, resten kommer fra samarbeidspartnere.

Normisjon i tenkeboksen

Også Normisjon skal vurdere sitt forhold til kanalen, meldte Vårt Land før helgen. I 16 år har Jesusnett, som er en juridisk selvstendig spesialforening i organisasjonen, hatt et samarbeid med Visjon Norge. Nylig nedsatte Normisjon sentralt en kommisjon som skal vurdere hvorvidt koblingen mellom Jesusnett og kanalen kan skade organisasjonens omdømme og om kanalens teologi er i tråd med deres egen.

Tidligere i år ble det kjent at pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand avsluttet samarbeidet med TV Visjon Norge, men menigheten hevder det ikke har sammenheng med koronauttalelsen fra gjestepredikant Dionny Baez, ifølge Fædrelandsvennen.

LES OGSÅ:

Samarbeidspartnere vil ikke droppe Visjon Norge etter korona-kritikken

Livets ord trekker seg fra Visjon Norge etter koronauttalelse. Vil ikke assosieres med «manipulative innsamlingsmetoder»

Normisjon skal vurdere sitt forhold til Visjon Norge

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion