Religion

Flere vurderer å flytte arrangementer fra Brunstad

– Vi tenker som Håndballforbundet og ønsker å ha arrangementer i trygge, gode og riktige omgivelser for alle, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub. Styret har foreløpig ikke tatt stilling til om de kommer til å bryte med Oslofjord Convention Center.

Håndballforbundets vedtak om at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena, har satt temaet på dagsorden også i andre sportsklubber.

– Vi sitter faktisk og snakker om denne saken akkurat nå, sier Torbjørn Brenna, administrerende direktør i Norsk Kennel Klub (NKK) når Vårt Land ringer ham mandag.

I juni skal NKK arrangere NM i hundesporten agility i Oslofjord Arena. Det har vekket reaksjoner i agility-miljøet. Søndag kveld mottok NKK et opprop hvor nærmere 150 personer tar til orde for at NM må flyttes til et annet lokale. Administrasjonen i NKK vil derfor diskutere utleieforholdet på ny. Onsdag skal de i et ekstraordinært møte gi sine råd til hovedstyret, som skal ta den endelige beslutningen.

– Vi tenker som Håndballforbundet at vi ønsker å ha arrangementer i trygge, gode og riktige omgivelser for alle, men vi vet ikke om vi kommer til å konkludere som dem, sier Brenna.

###
Torbjørn Brenna, administrerende direktør i Norsk Kennel Klub (NKK). Foto: Kjetil Vataker.

Strider mot verdier

Oslofjord Arena er del av Oslofjord Convention Center (OCC) på Stokke i Vestfold. Eieren av OCC er Brunstadstiftelsen, som igjen er tett knyttet til Brunstad Christian Church – tidligere kjent som Smiths venner.

– Eierens syn på homofili strider mot det vi ønsker å stå for i norsk håndball, uttalte håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land på søndag.

Homofilisynet til BCC er dels årsaken til at personene bak oppropet i agility-miljøet mener NM bør flyttes. I skrivet heter det blant annet at verdiene til BCC «ikke er forenelig med verdiene til NKK som blant annet omfatter inkludering og åpenhet».

Også i bueskyttermiljøet skaper Håndballforbundets vedtak reaksjoner. De planlegger NM i bueskyting på OCC både i mars 2020 og i 2021. Styreleder Steinar Risinggård opplyser at forbundets leieavtale med OCC skal opp til behandling i styremøtet til Norges Bueskytterforbund til helgen.

– Vil være galskap

– Jeg har skrevet en tre-siders sak til styremøtet der jeg viser til norsk lov. Det vil jo være galskap om Norges Bueskytterforbund ikke sier seg enig i hva det norske samfunnet står for. Skal vi bidra til å skape inntjening til en virksomhet som går på tvers av den norske samfunnsoppfatning av legning? sier han, men vedkjenner at de ikke vil kunne klare å flytte NM-arrangementet i mars med ca. 500 deltakere.

OCC har på sin side vært tydelige på at de ikke tolererer diskriminering knyttet til legning, hverken for gjester eller ansatte. De jobber også for å kutte alle bånd til BCC.

– Hvilken betydning har dette for dere?

– Om splitten mellom Smiths venner og driftsselskapet kan få betydning, kan jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt. Spørsmålet blir hvor sikre vi kan være på hvor atskilte de to virksomhetene kommer til å bli, sier han.

Tar opp saken på ny

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) har i ti år lagt NM i cheerleading til OCC, og vil også gjøre det i mars i år.

– Samtidig kommer vi til å ta saken i sin helhet til forbundsstyret tre uker fram i tid, der vi vil diskutere framtidige arrangementer, sier Richard Vogt, president i NAIF.

Han opplyser at de har fått noen henvendelser fra klubber med spørsmål om NM fortsatt skal legges til OCC. En vurdering av saken gjør de uavhengig av bråket som har vært rundt OCC i det siste.

– Vi har hele tiden vært klar over BCC sitt eierskap til OCC, men vi har forholdt oss til de retningslinjer og det etiske grunnlag som OCC har har lagt fram for oss. Vi mener disse er i tråd idrettens etiske forståelse, sier han, og påpeker at de i alle år har hatt et godt samarbeid med OCC.

Overrasket over konklusjonen

Også i Norges Bordtennisforbund har de hatt en intern diskusjon om eier-koblingen til OCC, og har landet på å legge NM i bordtennis til arenaen i slutten av mars

– OCC er klare på at de er inkluderende og ikke deler Brunstad-menigheten sine synspunkter. Dette ligger til grunn for vårt vedtak. Derfor er jeg overrasket over Håndballforbundets konklusjon, sier Christian Ibenfeldt, president i Norges Bordtennisforbund.

Han mener generelt at man må kunne snakke og samarbeide med aktører som ikke deler forbundets meninger.

– Raushet og respekt bør vel gå begge veier. Skal vi virkelig forlange at alle våre relasjoner skal mene eller tenke det samme som oss? Og som sagt: OCC, som er vår samarbeidspartner, stiller seg uansett ikke bak BCC's livssyn.

LES MER OM SAKEN:

Har fått ras av meldingar frå handballklubbar. No kan all bruk av BCC-kopla arena stanse

Boikotter håndballfinaler fordi arenaen er tilknyttet Brunstad Christian Church

Håndballforbundet i trøbbel etter Facebook-innlegg om behandlingen av homofile

---

Brunstad Christian Church

  • Brunstad Christian Church er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppsto i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i mai 1898.
  • I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som også er organisert som selvstendige foreninger med egen økonomi og ledelse.
  • BCC hadde i 2018 et driftsresultat på 143,3 millioner kroner, der hoveddelen av inntektene kom i form av gaver og kollekter fra medlemmer, andre givere og lokalmenigheter.
  • I 2018 mottok BCC tilskudd fra stat og kommuner for 8.235 norske medlemmer. Samlet stats- og kommunetilskudd for 2018 utgjorde 9,5 millioner kroner.
  • Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.
  • Brunstadstiftelsen driver blant annet Oslofjord Convention Center, og videre Oslofjord Arena, på Brunstad i Stokke i Vestfold.
  • Kilde: BCC

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion