Religion

Skaperen blir ikke mindre om skaperverkets potensial har ligget der fra starten av

Er 15 millioner til bekjempelse av Darwin vel anvendte penger? Vel, det kommer an på hvor de havner til slutt.

En innrømmelse til deg jeg snakket med på årets Oase-stevne om såkalt intelligent design: Jeg følte meg litt dum. Jeg har egentlig ikke så veldig peiling.

Du anbefalte sterkt seminaret med legen Kjell Tveter om intelligent design, og argumenterte iherdig for at det darwinistiske paradigmet i naturvitenskapen er en av vår tids store konspirasjoner mot kristendommen.

Jeg svarte litt unnvikende, fordi du dro fram så mange eksempler på at darwinister hadde tatt feil. Jeg kunne ikke hente en eneste faktaopplysning ut av ermet som beviste eller motbeviste noe som helst, så vi var definitivt på din banehalvdel.

Men det skal virkelig ha: Du sa ikke at jeg måtte være enig med deg for å være kristen.

• LES MER: Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

Lærerne mine terpet på evolusjonsteorien. Faren min var imot

Jeg er født i 1970. Lærerne mine var 68-ere med langt hår, fotformsko og utslitte cordfløyelsbukser. Og naturfagsboken min hadde et bilde som viste påfallende likheter mellom fostre av fisker, kyllinger, griser og mennesker. Det skulle underbygge utviklingslæren.

– Jaja, tenkte jeg, – det ser absolutt likt ut.

Senere ble det avslørt at forskeren hadde jukset med dataene. Han hadde utelatt stadier der ulikhetene var mer påfallende enn likhetene. Og han hadde fikset litt på tegningene.

– Jaja, tenkte jeg, fint at det ble avslørt.

Men jeg opplevde aldri at lærerne mine sa at Darwin beviste at Gud ikke hadde skapt verden. Det var det faren min som sa – om lærerne. Jeg tror egentlig han hadde lest det i bøker om kampen mot de kristne bak jernteppet.

Derimot sa min kloke lærer i kristendomskunnskap at vi ikke måtte velge mellom troen på Gud og troen på vitenskapen. – Selv tror jeg på begge deler, sa han.

• LES MER: – Ikke bare meningsløst. Det er også skummelt å spre teori om «intelligent design»

Er kampen om intelligent design den store ideologiske kampen i vår tid?

Så vidt jeg forsto, var det dette Kjell Tveter argumenterte for på det nevnte Oase-seminaret. Jeg er ikke blitt overbevist. Og jeg tror ikke spørsmålet betyr særlig mye for om unge mennesker tror på Jesus eller ikke.

Intelligent design argumenterer for at artenes egenskaper ikke kan ha blitt til gjennom tilfeldige mutasjoner. Man sier ja til mikroevolusjon – at det finnes naturlige variasjoner innenfor de konkrete artene – og at de variasjonene som er best tilpasset miljøet rundt overlever.

Men man sier nei til makroevolusjon – at helt nye egenskaper – og dermed arter – oppstår gjennom tilfeldige mutasjoner over et stort tidsspenn. Disse egenskapene må være plassert hos dem av en designer, og skaperverket bærer dermed på en helt spesiell måte avtrykket til skaperen.

Selv tenker jeg ikke at skaperen blir mindre om hele dette potensialet er lagt ned i skaperverket fra starten, enn om artene er designet hver for seg. Faktisk tror jeg det går an å si ja takk til begge deler:

Det går an å tro på en Gud som hadde en plan med universet – en Gud som både visste og ville det som skjedde og som er aktivt med i det som skjer – men like fullt har lagt dette potensialet ned i det skaperverket som ble til ved hans ord ved tidens begynnelse.

Om teorier om tilfeldighet gir det beste utgangspunktet for forskning, så vær så god

Det bekymrer meg ikke en plass.

Det bekymrer meg heller ikke om det finnes huller i forskernes teorier. Det skulle bare mangle. Det bekymrer meg ikke engang om andre forskere er uenige og forsker for harde livet på alternative teorier. Fint at noen utfordrer det bestående, tenker jeg. Det er jo det forskningen skal.

Derimot ser jeg et betydelig problem i at noen barn og unge blir opplært til å tro at de må være i opposisjon til forskningen for å tro på Gud.

For å være helt ærlig, så høyt tenker jeg ikke om forskerne. De får holde seg til skaperverket, og det gjør de heldigvis, stort sett. Det er mulig noe annet skjedde i Sovjetunionen og i Kina under Mao. Og det er mulig at noen forskere blir overbevist av sin forskning om at Gud ikke finnes. I så fall er akkurat det synspunktet utenfor vitenskapens paradigme. Da er de over i filosofien og dogmatikken, og der faller empirien til jorden som ubrukelig. Det vet de selv.

Det er det vi må fortelle barn og unge

Barn og unge bør ikke tvinges inn i en kristendom som tar utgangspunkt i opplysningsfilosofenes premisser: At empirien og logikken trumfer troen. At hvis forskerne kan bevise at det er i strid med naturens lover å gå på vannet, så kan heller ikke Jesus ha gjort det.

Teologien som bygget på slike premisser var en parentes i kirken. I Den norske kirke har den dødd ut av seg selv. Nå tror de fleste på en Gud som står over disse lovene. De tror på en Jesus sto opp fra de døde fullstendig uavhengig av om det lar seg belegge forskningsmessig.

Derfor er det vanskelig å ha sterke synspunkter på stiftelsen BioCosmos

I går fant jeg ut at nevnte Kjell Tveter er med i styret for denne stiftelsen, som ønsker å fremme teorien om intelligent design. Er det uheldig at det brukes 15 millioner på en slik stiftelse? På ingen måte. Så lenge nettstedet ikke skriver noe usant, og heller ikke sier at du må tro dette for å være kristen, ser jeg ikke noen problemer ved det.

At man påpeker potensielt uheldige sider ved at vitenskapen opererer innenfor definerte paradigmer (som darwinismen er), er bare fint, så lenge man ikke trekker konklusjonene lengre enn det er grunnlag for.

Om det er vel anvendte penger? Det kan vi antakelig se stort på. 15 millioner inn i økonomien betyr arbeidsplasser og vekst. Personlig ville jeg foretrekke at BioCosmos hadde en klausul om at tjenestene og varene de kjøpte måtte være bærekraftige. Da stimuleres ikke økonomien på en negativ måte.

Hva har det med saken å gjøre? Ingen verdens ting. At jeg i det hele tatt nevner det, forteller kanskje mest om hvor liten betydning jeg tror BioCosmos vil få.

Les mer om evolusjonskampen:

• Bjørn Are Davidsens anmeldelse av Kjell Tveters bok: Den burde blitt liggende i skuffen

• – For meg handler dette til ­syvende sist om å bli å bli frelst, sier Jogeir Lianes, leder for kreasjonist­foreningen Skaper

• Daniel Joachim Kleiven: Kreasjonisme er en uting i det kristne miljøet

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion