Religion

Lov å si opp den som nekter å håndhilse

Ekeberg skole i Oslo diskriminerte ikke da de sa opp lærervikar som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger, har Diskriminerigsnemnda avgjort. Men Nav diskriminerte da de reduserte sosialhjelpen hans.

Lærervikaren som ikke fikk fornyet vikariatet sitt ved skolen ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men forskjellsbehandlingen var nødvendig, mener Diskrimineringsnemnda.

Han ble ikke diskriminert.

LES OGSÅ: Håndtrykk til besvær

Religion må vike

Slik begrunner nemnda sin avgjørelse:

Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, skriver nemndleder i saken, Ivar Danielsen, i en pressemelding.

I sommer skrev Vårt Land om en muslimsk mann som gikk til Diskrimineringsnemnda etter å ha mistet jobben sin på Ekeberg skole i Oslo. Vikariatet hans ble ikke fornyet, blant annet fordi han nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger. Dette begrunnet han med sin religiøse overbevisning, og mente derfor han var offer for diskriminering da vikariatet ikke ble fornyet.

LES OGSÅ: Unge muslimer advarer mot håndhilsing

«Saklig og nødvendig»

«Flertallet mener at forskjellbehandlingen både var saklig, nødvendig og forholdsmessig og konkluderte derfor med at det ikke forelå diskriminering i lovens forstand. Mindretallet mener at forskjellbehandlingen verken var saklig, nødvendig eller forholdsmessig og konkluderte således med at skolen hadde diskriminert,» heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Får erstatning etter hilsenekt

Klaget på Nav

Mannen klaget også Navs behandling av ham inn for Diskrimineringsnenda. De ga han medhold i at Nav diskriminerte ham.

Mannen fikk jobben som lærervikar gjennom Navs arbeidsformidling. Da han ikke fikk fornyet lærervikarat, søkte han om sosialstønad fra Nav, mente etaten at han hadde takket nei til videre arbeid. Dermed fikk han kun livsoppholdssats, ettersom han har familie. Senere har mannen fått utbetalt full sosialstønad fra Nav, ifølge Diskrimineringsnemndas vedtak.

LES MER: Kommunen forsvarer NAV-kommentar

Diskriminerte

Når nemnda mener at han ble diskriminert, peker de på Navs muntlige forklaring på om hvor sosialhjelp stammer fra:

«Det er fra skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så er det jo ikke noe alternativ heller siden du er så religiøs.»

Disse utsagnene er preget av fordommer og er direkte diskriminerende, mener nemnda. Nav har ikke tatt avstand fra disse uttalelsene, skriver nemnda i sin avgjørelse: «Tvert imot. De må derfor anses å være fremsatt på vegne av Nav, og må anses å utgjøre direkte diskriminering». Uttalelsene fremsto som krenkende, og fikk alvorlige følger for A, mener nemnda.

I tillegg skal Nav først ha nektet å utbetale sosialstønad overhodet. Det mener Diskrimineringsnemnda er en «uforholdsmessig» reaksjon.

LES OGSÅ: Ta meg i hånden

LES OGSÅ: Laget håndhilseguide

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion