Religion

Verdens 10 største religioner

20 prosent av verdens befolkning tror at jorden ble til etter en blomst vokste fra navlen til guden.

Den tredje største religionen i verden er «de som ikke har en religion». En av de store grunnene til at denne gruppen er så stor, er at hele 90 prosent av den kinesiske befolkningen ser på seg selv som lite religiøse eller ikke-religiøse.

Rapporten viser også at jøder har de eldste tilhørerne (i snitt 36 år), mens islam har de yngste (i snitt 23 år). Kristne er i snitt 30 år.

Les også: Dette er verdens minst religiøse land

1. Kristendommen

Kristendommen utgjør nesten 2,2 milliarder mennesker – omtrent 32 prosent. Det er den religionen som er jevnest spredt utover alle verdensdelene. Flest kristne finner vi i Nord-Amerika (omtrent 250 millioner) og i Kina (omtrent 120 millioner). Kategorien «kristendommen» omfatter her protestanter, katolikker og ortodokse kristne.

2. Islam

Muslimer ugjør 1,6 milliarder mennesker – omtrent 23 prosent av verdens befolkning. 87-90 prosent av disse er sunni-muslimer, 10-13 prosent er sjiamuslimer. Ordet «islam» er i utgangspunktet det samme ordet som «salam», som betyr fred eller trygghet. En muslims liv preges av de fem søyler, som er trosbekjennelsen, bønnen, almissen, fasten og pilegrimsreisen.

3. Ikke-religiøse

De som ikke er tilknyttet en tro, utgjør 1,1 milliarder mennesker – omtrent 16 prosent av verdens befolkning. Dette inkluderer ateister, agnostikere og andre som ikke identifiserer seg med noen religion. Riktignok er det mange av disse som tror på en høyere makt, eller en annen makt enn den jordslige. 38 prosent av de ikke-religiøse i Frankrike, og 68 prosent av de ikke-religiøse i USA tilhører denne gruppen. 44 prosent av de ikke-religiøse i Kina har bedt til et gravsted iløpet det siste året.

4. Hinduismen

Hinduer utgjør én milliard mennesker – omtrent 15 prosent av verdens befolkning. De to største retningene i Hinduismen er Vishnuismen, som tilber guden Vishnu og Shivaismen, som tilber guden Shiva. Hinduister tror jorden ble til ved at en lotusblomst vokste ut av navlen til Vishnu, og lyden «Um», brakte orden til kaosuniverset, som førte til at jorden ble skapt. 97 prosent av alle hinduer befinner seg i India, og dette er den minst spredte av verdensreligionene.

5. Buddhismen

Buddhister utgjør 488 millioner mennesker – omtrent 7 prosent av verdens befolkning. Disse er hovedsakelig delt på tre grupper: Mahayana-, Theravada- og Vajrayana/Tibet-buddhister. Buddhister er først og fremst utbredt i Øst-Asia og Nord-Amerika. Buddhismen springer ut fra hinduismen.

6. Folkereligiøsitet

Folkereligiøse utgjør 405 millioner mennesker – omtrent 6 prosent av verdens befolkning. I tillegg preger folkereligiøsitet mange av de andre religionene. Områdene med mest folkereligiøsitet er sør-amerika, der troen på Moder Jord er svært utbredt, afrikanske stammer med svært ulike tradisjoner og ritualer og kinesisk forfedredyrkelse.

7. Sikhismen

Sikher utgjør 25 millioner mennesker – omtrent 0,5 prosent av verdens befolkning. I byen Punjab i India er flertallet Sikher. Religionen ble stiftet av Guru Nanák på 1500-tallet. De forkastet hinduenes kastesystem, og vektla yoga istedenfor. Religionen handler i stor grad om å finne den altomfattende guddommelige kraften i seg selv.

8. Jødedommen

Jøder utgjør 14 millioner mennesker – omtrent 0,2 prosent av verdens befolkning. Islam og kristendommen springer ut av jødedommen, og de blir alle omtalt som abrahamittiske religioner, på grunn av den sentrale rollen Abraham, kjent fra Toraen (I den kristne Bibelen i 1. Mosebok). Jøder er den av religionene med høyest aldersgjennomsnitt – som noen forklarer ved at jøder har høyest forventet levealder, sammen med hvite protestantiske kristne.

9. Taoismen.

Taoister utgjør åtte millioner mennesker – omtrent 0,1 prosent av verdens befolkning. Denne har status som offisiell religion i Kina. Taoismen deles opp i filosofisk og religiøs taoisme. Den filosofiske taoismen forfekter idealer om harmoni mellom en selv og naturen og det evige som omgir den. Den religiøse taoismen er forbundet med ønsket om udødelighet. Ved å utføre øvelser som går på pusteteknikker, sex og mat, skal man kunne oppnå udødelighet.

10. Bahai

Bahaier utgjør fem millioner mennesker – omtrent 0,07 prosent av verdens befolkning. Bahai-religionen er den yngste av de store religionene. Den ble opprettet på 1800-tallet av Bahá'u'lláh Persia (dagens Iran). Disse understrekker at det er én gud som står bak hele skapelsen. Guds enhet er et sentralt prinsipp. Denne tanken fører blant annet til at bahaier mener at alle religioner egentlig tilber denne samme ene guddommen.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion