De største eierne av plateselskapet Kirkelig Kulturverksted (KKV) bokfører nå aksjekapitalen som tapt. I sitt årsregnskap for 2013 gir Kirkens Bymisjon sine aksjer i selskapet en bokført verdi på null, mens Opplysningsvesenets fond anslår den samlede markedsverdien av sine aksjer i selskapet til 94 kroner.