Den egyptiske regjeringen ber nå offisielt om at Tyskland leverer tilbake en 3.300 år gammel byste av oldtidsdronningen Nefertiti. Bysten ble i sin tid fjernet fra Egypt på ulovlig vis, blir det hevdet.