Det er truleg ikkje mange kyrkjelydar som har så rike folkemusikkressursar som Ål, men den musikken som dette miljøet har skapt, kan nyttast òg i mindre format.