Gjennom sin profesjonalitet og gode kommunikasjonsevne har han hatt stor betydning for arbeidet i det kunstneriske lederteamet. Han har hatt svært stor betydning for det viktige arbeidet med å integrere de profesjonelle og amatører i ett felles uttrykk. Fagerholt har i denne rollen bidratt til en betydelig kvalitetsutvikling av «Spelet», skriver kommunestyret i Verdal i sin begrunnelse for tildelingen.