Lech Walesa var den polske elektrikaren som blei kjent for heile verda for sin ikkje-valdelege kamp mot det kommunistiske regimet i heimlandet. Han fekk Nobels fredspris i 1983, og slik spelar også Noreg ei viss rolle i den biografiske filmen som no er laga om Walesa.