Han må vere ei rastlaus sjel, den gode Woody Allen. Der han før fann seg godt til rette som nevrotikar i New York, har han dei seinare åra laga film frå europeiske storbyar som London, Barcelona og no Paris. Felles for ein del av desse filmane er ei tilnærma postkortframstilling av byen, utført av ein filmskapar som anten har stor elsk for staden eller har vore kløktig til å finansiere filmen sin. (Eller kanskje begge deler?)