– Å skape noe meningsfullt ut av det meningsløse, som begge disse foreldrene gjør, er en markering av at liv betyr noe, sier psykolog Atle Dyregrov om minnekonserteren som arrangeres for Sara Sandsmark, som døde i en trafikkulykke tidligere i år, bare 13 år gammel. Dyregrov mener at det har blitt mer vanlig at etterlatte markerer merkedager offentlig.