Politikk

Rusreform kan bli avgjort i drama på Aps landsmøte

RUSREFORM: Regjeringens rusreform blir trolig ikke avgjort i Stortinget før etter Aps landsmøte i april. Aps grasrot kan avgjøre reformens skjebne.

– Regjeringens forslag til rusreform kom nå i opptakten til landsmøtet vårt. Da er det naturlig at landsmøtet får siste ord i saken for Aps del, sier Tellef Inge Mørland.

Han er rustalsmann i Arbeiderpartiet, som er regjeringens beste håp om å få flertall i Stortinget for hovedgrepene i rusreformen.

Senterpartiet avviser forlik med regjeringen i saken. Og Fremskrittspartiets landsmøte vedtok i fjor en resolusjon, som setter bom for å støtte avkriminalisering av narkotika for alle, meldte Vårt Land sist uke.

Seiler opp til rusdrama i Ap

Dermed går det mot et rusdrama på Aps landsmøte i april. Det kan avgjøre skjebnen til reformen.

Ap vil i dagens program gi rusavhengige «helsehjelp, ikke straff». Men vil Ap si ja eller nei til generell avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk, slik regjeringen foreslår?

Det er det uenighet om i partiet. Tunge Ap-lag og profiler har alt tonet flagg om hovedgrepet i regjeringens reformforslag:

 • Storbylagene i Oslo og Bergen støtter generell avkriminalisering. For AUF er det en prioritet på landsmøtet.
 • Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, og ordførerne i Porsgrunn, Skien og Bodø ber i Nationen Ap si nei til reformforslaget.
Tellef Inge Mørland Ap

Kan komme krav fra grasrota på oppløpssiden

Avstemningen om Aps nye partiprogram kan dermed bli rusreformens skjebnestund. Programkomiteen, med Jonas Gahr Støre i spissen, går inn for å møte «personer med rusproblemer» med hjelp fremfor straff.

Men før den tid skal Aps fylkeslag behandle saken. Årsmøtene fremover ventes å forslå endringer i ruskapittelet og resolusjoner om rusreformen.

Mørland advarer: Hastverk kan utsette reform

Fristen for Helsekomiteens innstilling om regjeringens rusproposisjon er ennå ikke satt. Det er ikke sikkert alle partier vil støtte Aps ønske om å avvente landsmøtet.

Alternativet kan bli at reformen utsettes, advarer rustalsmann Mørland.

– Jeg håper ikke at stram tidsramme bidrar til at vi ender med et forslag som i praksis utsetter saken, sier han.

16. mars blir det en stor høring i komiteen. Reformen engasjerer interessegrupper og fagmiljøer med vidt ulike syn. Når også selve reformen er stor, kan debatt og vedtak i stortingssalen drøye til sen vår uansett.

---

Regjeringens rusreform

 • Intensjonen er å møte rusavhengige med hjelp fremfor straff.
 • Narkotika skal fortsatt være forbudt, men mindre mengder til eget bruk skal ikke lenger straffes.
 • Tas du med narkotika under grensen for straff, kan politiet påby at du møter til time på et ruskontor.
 • Fravær straffes med gebyr på inntil 2.400 kroner. Tunge rusmisbrukere kan slippe gebyr.

---

Mørland: – Vil neppe støtte reformen fra A til Å

Selv vil Tellef Inge Mørland ha slutt på straff for alle, forutsatt at forebygging og oppfølging styrkes.

– Jeg ser ikke for meg at Ap vil støtte reformen fra A til Å uten å legge til eller trekke fra noe, sier Mørland.

Han tror regjeringen vil møte krav fra Ap om bedre oppfølging og forebygging for å få reformen gjennom Stortinget:

 • Torsdag stemte Stortinget ned Aps forslag om en «behandlingsreform for rusavhengige». Det kan bli et krav for å få Aps støtte.
 • Det samme kan Aps forslag om at en kontakt ved avrusingsinstitusjonen skal følge deg opp etter behandling, når du flytter hjem til kommunen din.
 • Pålegg om én time rådgiving er ikke nok til å hindre at terskelen for å prøve narkotika senkes, mener Mørland. Fortsatt bruk og forbedring av ruskontrakter kan være aktuelt for Ap.

Hvordan skal Aps landsmøte egentlig ta stilling?

Hvor detaljerte føringer Aps landsmøte kan gi stortingsgruppa, er et åpent spørsmål. Rus vies under halvsiden i programmet. En uttalelse om rusreform kan være fyldigere, men knapt en avhandling.

– At vi nå har et konkret forslag å ta stilling til, gjør det litt enklere. Da kan vi vedta noen hovedprinsipper, sier Mørland.

De fleste i Ap ser forskjellen på en tung rusmisbruker og en 17-åring som prøver narkotika, mener han. Spørsmålet er hvordan det kan speiles i reformen. Mørland trekker opp to alternativer:

 • Bør loven være lik for alle, men reaksjonene være ulike?
 • Eller skal Ap gå inn for å lovfeste avkriminalisering kun for tunge rusmisbrukere?

– Å bestemme når man er rusavhengig nok kan bli vanskelig. Enkelte går i dress og slips, mener Mørland selv.

Et annet spørsmål er om det er mulig å bryte med prinsippet om likhet for loven. En fylkesleder, som bare vil fjerne juridisk straff for tunge rusmisbrukere, sa det slik til NTB:

– Dette er sakens nøtt.


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk