Politikk

Senterpartiet har klaget inn partiet Sentrum for navnelikhet

NAVNEKRANGEL: Sp mener Senterpartiet og partiet Sentrum har så like navn at de kan forveksles, og har klaget inn konkurrenten for Partilovnemda. Sentrum tror klagen «faller på sin egen urimelighet».

«Etter Senterpartiets mening, er «Senterpartiet» og «partiet Sentrum» til forveksling like. «Senter» og «Sentrum» er to ulike varianter av samme ord og betydning. På engelsk er ordet det samme», heter det i et brev datert 18. januar 2021 med tittelen «Klage på registrering av nytt partinavn».

Senterpartiet mener de to partinavnene er så like at det bryter med partilovens krav om at partinavn ikke skal kunne forveksles. Sp ber om at navneregistreringen av Partiet Sentrum blir omgjort av Partilovnemnda i Brønnøysundregistrene.

I brevet påpeker Sp at begge partiene er sentrumspartier med mye av det samme politiske nedslagsfeltet blant velgerne.

«Ved navnelikhet vil dette øke forvekslingsfaren for de to partiene. Det kan også nevnes at Senterpartiet i over 42 år har hatt en medlemsavis som heter Sentrum.»

– Undervurderer velgerne

6. januar ble Sentrum offisielt et politisk parti, og alle de andre etablerte partiene fikk brev med informasjon om partistiftelsen og partinavnet i tråd med partiloven.

– Vi synes det var riktig å sende inn en klage fordi ingen er tjent med at man har to partinavn som kan forveksles. Det må gå an å finne navn som er mindre like hverandre, utdyper generalsekretær Knut Olsen i Senterpartiets hovedorganisasjon, som har underskrevet klagebrevet.

Brønnøysundregistrene skal nå behandle klagen. Partiet Sentrum har to uker på seg med å komme med bemerkninger til klagen. Partileder Geir Lippestad er helt uenig i Senterpartiets vurdering av navnelikhet.

– Vi mener Senterpartiet undervurderer velgerne. Vår opplevelse er helt klart at folk har forstått forskjellen på oss. Det er interessant at Sp vurderer oss som en trussel basert på at en vurdering av vårt omdømme er like sterkt som Sp, sier Lippestad.

Han synes begrunnelsen om at medlemsavisa til Sp heter «Sentrum» er i tynneste laget, og tror klagen «faller på sin egen urimelighet».

Overrasket

1. nestleder Kristin Walstad ble svært overrasket over klagen.

– Det er første gang vi hører om denne påståtte likheten. Hva med partiet De kristne og Kristelig Folkeparti? 7.800 mennesker forstod at de signerte for etableringen av Partiet Sentrum, ikke Senterpartiet, sier hun.

Walstad påpeker også at Sp og Sentrum har ulike visuelle profiler.

– Mens Sp kjører grønn kløver, har Sentrum hovedfargen oransje og en sommerfugl som symbol på håp og forvandling.

LIKE? Nestleder i Sentrum påpeker at de to partiene har svært ulike visuelle profiler.

Åpen for samarbeid

Nestlederen sier videre at Sp er tuftet på bøndenes interesser, mens Sentrum er tuftet på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene. Partiene har ulike syn på Norges interesser og rolle internasjonalt.

– Samtidig ser vi fram til samarbeid med Senterpartiet, et parti som er i god vekst. Vi har mange felles verdier, og tror også vil finne mye felles i våre partiprogram, blant annet innen bioteknologi og psykisk helse, sier Walstad.

Stemmeseddelen

Generalsekretær Knut Olsen i Senterpartiet er enig med Sentrum at de visuelle profilene til de to partiene er svært ulike, og tror ikke velgerne kommer til å sammenblande dem i valgkamp eller kampanjesammenheng.

– Men når man står i avlukket i stemmelokalet på valgdagen med stemmesedler foran seg som ligner hverandre, da er det en fare for forveksling av navnene. Det er den viktigste sammenhengen, sier Olsen.

Han mener Sentrum motsier seg selv når de påpeker både ulikheter og likheter mellom de to partiene.

– Senterpartiet alltid vært et sentrumsparti i norsk politikk, så det blir litt øyet som ser. Vi har vært med i regjering både på høyre- og venstresiden, og i en egen sentrumsregjering. Nå er vi helt tydelige på hvem vi vil samarbeide med i regjering, og det er Ap.

Knut M. Olsen


Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk