Politikk

Rådet for legeetikk refser Helsedirektoratet om eggdonasjon

BIOTEKNOLOGI: Rådet for legeetikk og Kvinnefronten går i klinsj med direktoratet og St. Olavs Hospital om betaling til kvinner som donerer egg.

– Den samlede effekten kan bli at fattige kvinner donerer egg til rike, skriver Legeforeningens råd for legeetikk i sitt høringssvar til Helsedirektoratet.

– 10.000 kroner er nødvendig, skriver derimot St. Olavs hospital, som har et tungt fagmiljø på feltet.

Dermed har striden om eggdonasjon flyttet seg fra Stortinget til fagfolkene etter at det ble tillatt 1. januar. Det var Ap, SV og Frp som overkjørte regjeringen og vedtok liberaliseringer i bioteknologiloven i fjor.

10.000 kroner for eggdonasjon

Helsedirektoratet har sendt to ulike forslag til kompensasjon til eggdonor på høring – ti og fem prosent av folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarte drøye 10.000 og 5.000 kroner i fjor. Reise dekkes i tillegg.

Onsdag gikk høringsfristen ut. Helsedirektør Bjørn Guldvog får helt motstridende svar i fanget, viser Vårt Lands gjennomgang.

Legeforeningens etikkråd og feministene i Kvinnefronten kolliderer med fagmiljøer ved offentlige og private fertilitetsklinikker. Selv anbefaler Helsedirektoratet det høyeste beløpet – skattefritt.

– Vi undres over hvordan direktoratet kom fram til at et så høyt beløp er passende, sier Tilde Broch Østborg i Rådet for legeetikk.

KRITISK: Tilde Broch Østborg i Rådet for legetikk i Den norske legeforening.

Etikkrådet: Forsterker ulikhet

Etikkrådet mener kompensasjonen direktoratet foreslår, og den «forhøyede egenandelen» for kvinner som får assistert befruktning, i sum vil forsterke økonomisk ulikhet.

5.000-10.000 kroner tilsvarer NAVs stønad til livsopphold, og 10.000 er mer enn det Lånekassen betaler studenter i måneden, påpeker rådet. Samtidig kan kostnadene til kvinner som får assistert befruktning via det offentlige overstige 20.000 kroner.

En så høy kompensasjon kan fungere som betaling, og gjøre det mer sannsynlig at svakerestilte kvinner donerer egg enn velstående, skriver rådet.

– For mange vil det utgjøre et betydelig tilskudd til økonomien, sier Østborg.

St. Olavs hospital: 10.000 er nødvendig

Fagmiljøet ved St. Olavs hospital i Trondheim ser derimot helt annerledes på saken. De vektlegger at eggdonasjon er langt mer tidkrevende, arbeidskrevende og ubehagelig enn sæddonasjon.

Utredning, apotekbesøk, ultralydkontroller og egguttak tilsvarer én ukes arbeid, ifølge Helsedirektoratets beregning. Daglige injeksjoner og «noe smerter i etterkant» gir en ekstra belastning.

Derfor er er en kompensasjon på drøye 10.000 kroner nødvendig, konkluderer St. Olavs. Det tilsvarer cirka en firedel av en gjennomsnittlig månedsinntekt, påpeker de.

Konklusjonen og argumentasjonen er på linje med Helsedirektoratets egen anbefaling.

Tror de frykter tilbudet vil havarere

– Min mistanke er at St. Olavs og andre klinikker er redd tilbudet ellers vil havarere i mangel på donorer. Det er forståelig. Tilbudet betyr mye for dem det gjelder, sier Østborg i Etikkrådet.

Hun kjøper ikke hospitalets og direktoratets argumentasjon:

– Å donere en nyre er langt mer ubehagelig og tidkrevende, men gir ikke slik kompensasjon. Når de likevel trekker inn ubehag, så snakker vi om betaling for tort og svie, ikke om kompensasjon for tapt inntekt og reise. Det bryter med norsk tradisjon og juss, som sier at donasjon skal være ikke-kommersiell og vederlagsfri, sier Østborg.

– Det gjelder alt fra donasjon av morsmelk til hele organer, legger hun til.

Her får Etikkrådet støtte fra Kvinnefronten, som mener Helsedirektoratet setter økonomien til klinikkene over vern mot å gjøre kvinnekroppen til en vare.

Direktoratet: Ikke juridisk hinder

Helsedirektoratet mener derimot at det ikke er noe juridisk hinder for også å kompensere ulemper, så fremt beløpet ikke blir så høyt at pengene «i seg selv er en motivasjon for å donere».

Helsebyråkratene mener beløpet på 10.000 kroner og opplegget de foreslår for eggdonasjon ivaretar dette. Det fremgår av direktoratets ferske forslag til retningslinjer for eggdonasjon.

Et flertall på Stortinget vedtok dessuten i vår at kvinner ikke skal få sykepenger for å donere egg.

Vil ha «nordisk nivå»

Både den private Livio IVF-klinikken og Fellesorganisasjonen er på linje med St. Olavs og direktoratet om nivå og begrunnelse.

Livio viser i sitt høringssvar til at 10.000 kroner vil være på nivå med Danmark. Haukeland Universitetssykehus (Helse Bergen) vil også ha et nordisk nivå, men angir ikke beløp.

Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset i Telemark mener snarere at 5.000 kroner er «en korrekt kompensasjon».

---

Kompensasjon i Norden og UK

  • Danmark: 10.467 NOK per syklus. Skal oftest dekke reise. Må skattes av.
  • Sverige: Nasjonal anbefaling på 6.343 NOK i 2020. Lokalt er det nesten alltid høyere, opp til 12.507.
  • Finnland: Private Ovumia Fertinova gir 5.000 NOK i sum. Donor får én betalt sykedag.
  • Storbritannia: 8.836 NOK.
  • Kilde: Helsedirektoratet

---

Vil kutte beløpet til under en tidel

Rådet for legeetikk ønsker derimot en kompensasjon på nivå med den menn får for å donere sæd. I dag er den på 350 kroner pluss reise inntil 500 kroner. Direktoratet foreslår å øke den til 0,7 prosent av folketrygdens grunnbeløp – om lag 700 kroner per donasjon i 2020.

Det sikrer at motivet forblir «altruistisk», mener etikkrådet. «Ethvert beløp utover en ren kompensasjon for kostnader eller inntektstap vil utfordre dette prinsippet», konkluderer de.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk