Politikk

Melby avviser Ap-fremstøt om Guds menighet – freder friskoleloven

SOSIAL KONTROLL: Kunnskapsminister Guri Melby vender tommelen ned til Arbeiderpartiets ønske om å endre friskoleloven.

[object Object]

Arbeiderpartiet vil endre friskoleloven for å kunne nekte godkjenning og ta statsstøtten fra religiøse skoler som driver sosial kontroll, meldte Vårt Land 7. desember.

Bakteppet var at NRK Brennpunkt i en serie om lukkede trossamfunn rettet kritisk søkelys mot Guds menighets to friskoler i Nordland.

Melby: Friskoleloven er bra nok

Nå har Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svart på Ap-representant Torstein Tvedt Solbergs skriftlige spørsmål, der han tok opp behovet for lovendring. Hun mener loven er god nok som den er.

Mens Aps skoletalsmann ønsker å gi integrering «en bredere betydning i friskoleloven» for også å ramme «marginalisering, sosial isolering og eksklusjon» ved friskoler, mener Melby det er unødvendig.

«Etter min vurdering gir dagens friskolelov [ …] et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vektlegge forhold knyttet til integrering i behandlingen av søknader», skriver Melby.

Skulle Ap fremme forslag om å endre loven, har imidlertid ikke regjeringen flertall i Stortinget lenger. I så fall vil Senterpartiet og Fremskrittspartiet ha det avgjørende ordet.

Ap og SV etterlyste bedre tilsyn

NRK Brennpunkt brakte i sitt program om Guds menighet historier om at barn gruet seg til å gå på trossamfunnets friskoler og følte at det ikke var lov med venner utenfor trossamfunnet.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Både Aps Kari Henriksen og SVs Freddy André Øvstegård mente barns rettigheter kunne være krenket. I skriftlige spørsmål til statsråden etterlyste de bedre tilsyn og kontroll med skolene.

Henriksen var bekymret for barnevernets oppfølging av bekymringsmeldinger om Guds menighets friskoler, Øvstegård for at Utdanningsdirektoratet ikke hadde oppsøkt skolene etter at de opprettet tilsyn med dem i vår.

Melby: Ser svært alvorlig på avsløringer

Guri Melby ønsket i sitt svar til Øvstegård ikke å kommentere Utdanningsdirektoratets tilsyn, siden Kunnskaps- og integreringsdepartementet er klageinstans.

«Jeg ser svært alvorlig på varslene og avsløringene som er kommet frem i NRK Brennpunkt», understreket statsråden.

Hun viste til at friskoler og offentlige skoler allerede plikter å følge norsk lov og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Melby mener også at «friskolelovens bestemmelser om tilsyn og mulige reaksjonsformer» gir et «godt grunnlag oppfølging og kontroll». Det skriver hun i sitt svar til Aps Torstein Tvedt Solberg.

«Etter forslag fra regjeringen Solberg ble tilsyns- og reaksjonsgrunnlaget i friskoleloven styrket i 2015 ved at det ble innført en bestemmelse om at de verdiene som følger av lovens formålsbestemmelse skal vektlegges i tilsyn og når tilsynsmyndigheten vurderer bruk av reaksjoner», skriver Melby i sitt svar til SVs Freddy André Øvstegård.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk