Nyheter

– Barna i Guds Menighet fanges ikke opp

TILSYNSSAK; Da Utdanningsdirektoratet åpnet tilsyn med trossamfunnet Guds Menighets skoler i vår, unnlot de å besøke skolene selv. – Det holder ikke, sier generalsekretær i SOS-barnebyer.

– Disse rapportene bekrefter jo at barna ikke fanges opp av det offentlige, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

5. mars i fjor sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland om Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Flakstad i Lofoten. Bekymringene dreide seg om mistanker om alvorlige brudd på barns rettigheter i trossamfunnet og ved privatskolene. Utdanningsdirektoratet (Udir) ble også informert om bekymringene.

Et år senere besluttet Udir å åpne tilsyn med skolene, kunne Vårt Land melde i mars.

I dag gikk fristen ut for å svare på tilsynsrapportene fra skolenes side. I rapportene kommer det frem at direktoratet så langt kun har sett på formelle og byråkratiske sider ved skoledriften. Da tilsynet ble varslet sa direktoratet at de vurderte å besøke skolene. Det har de så langt ikke gjort.

– Det trengs en ekstern undersøkelse

Rapporten tar for seg forskrifter og regelverk i friskoleloven, men følger ikke opp de konkrete punktene i bekymringsmeldingene fra Bufdir. For disse barna holder ikke det, mener Aarak.

– I bekymringsmeldingene var det blant annet snakk om brudd på barnekonvensjonen, og det tar ikke disse rapportene stilling til. Vi er klare på at det som trengs er en mer ekstern undersøkelse som tar for seg mer helhetlig hvordan disse barna har det på skolen, sier hun.

– Disse rapportene bekrefter jo at barna ikke fanges opp av det offentlige, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer, om Utdanningsdirektoratets tilsyn med skolene til Guds Menighet.

Doris Amland, seniorrådgiver i Udir, understreker overfor Vårt Land at tilsynet ikke er avsluttet.

– Skolene har gitt oss en erklæring og forklart hvordan de vil rette opp i feilene vi fant. Vi vil deretter vurdere å besøke skolene for å snakke med både elever og lærere, skriver Amland i en e-post.

– Klarer dere å fange opp eventuelle varslede forhold ved å gjøre tilsyn på avstand?

– Valg av metode henger sammen med hva vi skal føre tilsyn med.Tilsynet vi åpnet i mars handler om styrets ansvar. Da ba vi skolene om å redegjøre for blant annet hvordan de jobber med å vurdere eget arbeid med skolemiljø. Målet med tilsynet er å bidra til at styret utfører oppgavene slik de er beskrevet i friskoleloven, svarer Amland.

– Tilsyn kan ikke legges på én etat alene

I dag sendes også NRK Brennpunkts siste episode i dokumentarserien Guds utvalde. Der belyses de påståtte forholdene ved Guds Menighet, som Vårt Land tidligere har skrevet en rekke artikler om. Ifølge NRK skal tre tidligere medlemmer av trossamfunnet i høst ha sendt nye bekymringsmeldinger om skolene til Udir.

Både SOS-barnebyer og Hjelpekilden, sistnevnte en organisasjon for religiøse utbrytere, er blant dem som har engasjert seg i saken om Guds Menighet.

– Tilsynsprosessen virker litt for enkel. Den tillater tydeligvis ikke at man kan gå nærmere inn på saken, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden til Vårt Land.

Hun er også overrasket over at det ikke er gjort noe mer med tilsynet.

Generalsekretæren i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, mener at tilsyn – i dette tilfellet av Guds Menighets skoler – ikke kan legges på én etat alene, men bør være tverrfaglig.

– Denne saken har dessverre vært kjent i mange år, med mange ulike varsler. Vi bør ikke gi dem god tid før vi tar tak i saker som har vært kjent over så mange år, sier hun.

Doris Amland i Udir sier direktoratet er enig med Aarak i at forholdene som beskrives i dokumentaren berører ansvarsområdene til flere etater. Hun understreker også at «loven er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø».

---

Fakta: Guds Menighet

  • Et kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852-1891) fra Arendal.
  • Har sitt hovedtilholdssted på Ørsnes i Lofoten.
  • Har omtrent 470 medlemmer, driver to privatskoler.
  • Etikken i det kristne trossamfunnet baserer seg på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og mindre grad på materielle verdier. Det betyr blant annet pietistiske trekk som avholdenhet fra sminke og fjernsyn. Medlemmene deltar i liten grad i begivenheter i storsamfunnet som idrett, 17. mai-feiring og politikk.
  • Guds Menighet har ingen tilknytning til Guds Menighet Vegårshei i Aust-Agder.
  • Kilde: Wikipedia og Hjelpekilden

---

– Vanskelig med velfungerende barnevern

Isolering av barn gjør at de blir ekstremt sårbare for alle former for utnyttelse, påpeker Aarak:

– Isolasjon er i seg selv en kjemperisiko. Vi som samfunn trenger å ha alle mulige blikk inn på alle barn.

Generalsekretæren mener også denne saken viser hvor vanskelig det er å ha et velfungerende barnevern på små steder.

– Det er vanskelig å skulle drive et profesjonelt barnevern i kommuner hvor alle vet hvem alle er. Det er forståelig at man ikke har lyst til å varsle mot for eksempel sin egen nabo eller arbeidsgiver.

Som Vårt Land tidligere har omtalt valgte barneverntjenestene i Lofoten å henlegge bekymringsmeldingen fra Bufdir.

Skolen har ikke noe imot tilsynet

Vårt Land har vært i kontakt med Guds Menighets skoler, som sier de selv har ikke noe imot tilsyn:

– Det er helt ufarlig. Det er riktig og bra, sier Kjell Viktor Kristiansen, rektor ved Ørsnes privatskole.

– I utgangspunktet får vi tilsyn jevnt og trutt, dette er det fjerde i rekka. For oss er det opplærende at Utdanningsdirektoratet vil ha tilsyn. Men om det er noen sammenheng med bekymringsmeldingene fra Bufdir, det vil jeg ikke uttale meg om, sier han.

Udir opplyser imidlertid til Vårt Land at de har hatt to tilsyn med skolene - inklusiv det pågående.

LES MER:

Direktorat er bekymret for de som vokser opp i det lille trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten

Bufdir: Henlegging av bekymringsmelding kan ha vært ulovlig

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut fra trossamfunnet: – Slik er livet i Guds Menighet


Les mer om mer disse temaene:

Torgeir Holljen Thon

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter