Religion

Ap ber Ropstad komme på banen i Guds Menighet-saken

Kari Henriksen (Ap) er bekymret for barnevernets håndtering av bekymringsmeldingene knyttet til Guds Menighet. Nå utfordrer hun barne- og familieministeren på hvordan han vil sikre at barn ikke utsettes for skadelig sosial kontroll.

– Det opprører meg at barnevernet ikke vil svare på medias spørsmål om hvordan bekymringsmeldinger er blitt fulgt opp. Det sår veldig tvil om hva barnevernet faktisk har gjort i denne saken, sier Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

5. mars i fjor sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland om Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Flakstad i Lofoten.

Bekymringene dreide seg om mistanker om alvorlige brudd på barns rettigheter i trossamfunnet og ved privatskolene. Også de to ansvarlige barnevernstjenestene, samt Utdanningsdirektoratet (Udir), ble informert om bekymringene.

Utfordrer Ropstad

De påståtte forholdene ved Guds menighet har Vårt Land tidligere skrevet en rekke artikler om. Onsdag ble de også belyst i NRK Brennpunkts siste episode i dokumentarserien Guds utvalde. Ifølge NRK skal tre tidligere medlemmer av trossamfunnet i høst ha sendt nye bekymringsmeldinger om skolene. Samtidig vil ingen av de to barnevernstjenestene i de to kommunene å svare på NRKs spørsmål.

Henriksen reagerer på tausheten fra barnevernstjenestene.

Onsdag kveld valgte hun derfor å stille et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF):

«Hva har barnevernet gjort med de meldingene som er sendt dem, hvor mange tilsyn har det vært med trossamfunnet siden 2013 og hvordan vil statsråden følge opp og sikre at barn ikke utsettes for skadelig sosial kontroll i menigheten?».

Les svar fra Ropstad lenger ned i artikkelen. Vårt Land har også vært i kontakt med barnevernstjenesten i Vestvågøy. Les hele deres svar her. 

###

Ørsnes privatskole, som er en av skolene som drives og eies av Guds Menighet. Foto: Skjermdump fra NRK Brennpunkt

Etterlyser kontroll

Henriksen påpeker at spørsmålet hennes er en oppfølging av noe Ap har etterlyst i mange sammenhenger, og det handler om kontroll av tros- og livssynssamfunn.

– Vi kan ikke gi offentlig støtte til virksomheter som undergraver demokratiske rettigheter til mennesker i Norge, enten det er skoler eller trossamfunn, sier hun.

– På hvilken måte mener du Guds Menighet undergraver folks demokratiske rettigheter?

– I NRK-dokumentaren viser historiene fra tidligere elever at det kan være utfordrende å være barn på skolen dersom de ikke følger det menigheten sier. Denne serien viser med all tydelighet at Ropstad ikke tar kontrollen med tros- og livssynene på alvor. Det er tragisk for de voksne og barn som får livene sine ødelagt fordi storsamfunnet som skal trygge dem, ikke gjør jobben sin, sier hun.

Ropstad forventer at kommunen følger opp

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er klar på at det er vondt å høre historier om barn som ikke har hatt det bra, slik NRK Brennpunkt fortalte om i den siste episoden av Guds utvalde.

– De fleste foreldre vil det beste for sine barn, og de vil prøve å påvirke dem til å ta de valgene som er riktige etter deres mening. Men av og til blir ikke valgene riktige for dem det gjelder, sier Ropstad til Vårt Land.

Ropstad er klar på at han som barneminister ikke har instruksjonsmuligheter overfor barnevernet i enkeltsaker. Han har likevel en klar beskjed til myndighetene lokalt:

– Jeg forventer at kommunen følger opp disse sakene i tråd med regelverket. Det innebærer å foreta en undersøkelse av saken når en bekymringsmelding foreligger, og om nødvendig sette inn tiltak, understreker han.

Oslo 20201110. 
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferanse i Marmorhallen om regjeringens nye økonomiske tiltak i forbindelse med koronapandemien.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad, her fra en koronapressekonferanse. Foto: NTB

– Barnas beste må gå foran

Han peker på at hensynet til barnets beste alltid må stå i sentrum.

– Saker om barn som vokser opp i trossamfunn berører både foreldreansvaret, religionsfriheten og retten til familieliv. Vi skal likevel være helt tydelig på barns rett til frihet og menneskerettigheter, sier han og legger til:

– Utilbørlig negativ sosial kontroll er en form for psykisk vold vi aldri kan akseptere. Det kan i noen tilfeller være straffbart. I forbindelse med det generelle arbeidet vi har mot vold og de pågående prosessene med nye handlingsplaner, vil jeg løfte denne tematikken.

I den nye tros- og livssynsloven, som trer i kraft ved årsskiftet, har man hjemmel til å bruke negativ sosial kontroll som begrunnelse for å nekte et trossamfunn statsstøtte.

Barnevernet avviser nye bekymringsmeldinger

I oktober i fjor valgte barnevernstjenesten i Vågan å henlegge saken om Guds Menighet, blant annet fordi bekymringsmeldingen fra Bufdir ikke navngir noen barn. Barnevernstjenesten i Vestvågøy besvarte aldri Vårt Lands henvendelse, men også de valgte å henlegge saken av samme grunn.

Vårt Land har torsdag vært i kontakt med barnevernstjenesten i Vestvågøy kommune, der Vikten skole ligger.

– Jeg vil oppfordre de som har konkrete bekymringer på konkrete og identifiserbare barn om å melde fra til barnevernstjenesten, sier barnevernsleder Monica Nyvoll Skaufeldt til Vårt Land.

Hun understreker at de ikke har mottatt noen nye bekymringsmeldinger.

Les hele svaret fra barnevernstjenesten i Vestvågøy her. Barnevernet i Vågan har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

Vil ikke kommentere enkeltsaker

Rektor på Vikten skole, Joachim Stenberg, skriver i en tekstmelding til Vårt Land at de ikke har mottatt noen nye bekymringsmeldinger til Vikten skole. Han kan derfor ikke uttale seg om dette. Han ønsker heller ikke å kommentere enkeltsaker i media.

«Skadelig sosial kontroll er ikke noe vårt livssyn eller skole står for», skriver han.

Rektor på Ørsnes skole, Kjell-Viktor Kristiansen, reagerer kraftig på NRK Brennpunkts framstilling av Guds Menighet og dens privatskoler.

«Helheten i programmet ser vi på som et karakterdrap av skolens verdigrunnlag, seriøse intensjoner og profesjon», skriver han i et leserinnlegg i Lofotposten og Vårt Land i dag.

LES MER:

Direktorat er bekymret for de som vokser opp i det lille trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten

Bufdir: Henlegging av bekymringsmelding kan ha vært ulovlig

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut fra trossamfunnet: – Slik er livet i Guds Menighet

---

Guds Menighet

  • Et kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852-1891) fra Arendal.
  • Har sitt hovedtilholdssted på Ørsnes i Lofoten.
  • Har omtrent 470 medlemmer, driver to privatskoler.
  • Etikken i det kristne trossamfunnet baserer seg på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og mindre grad på materielle verdier. Det betyr blant annet pietistiske trekk som avholdenhet fra sminke og fjernsyn. Medlemmene deltar i liten grad i begivenheter i storsamfunnet som idrett, 17. mai-feiring og politikk.
  • Guds Menighet har ingen tilknytning til Guds Menighet Vegårshei i Aust-Agder.
  • Kilde: Wikipedia og Hjelpekilden

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion