Verdidebatt

Hva er det du ikke har fått med deg, Kjell Magne?

For deg som vil prioritere klima, mangfold og internasjonal solidaritet finnes det et alternativ: Partiet Sentrum.

John Harald Bondevik

Partiet Sentrum

I Vårt Land 25. november peker Kjell Magne Bondevik på hvilke politiske saker han anser som viktigst nå, og som viktigst framover. Sakene han peker på er klima og miljø, innvandrings- og asylpolitikk, fattigdomsbekjempelse og ansvar for internasjonal utvikling.

Et parti prioriterer dette

Den tidligere statsministeren burde ha fått med seg at det finnes et parti som allerede har løftet disse sakene blant de viktigste. Hvis han på lista si hadde inkludert kampen for mangfold og likeverd, og mot diskriminering og populisme, ville han rommet store deler av partiet Sentrums politiske plattform; det vi ser på som det aller viktigste.

Partiet Sentrum var tydelige om Moria: Hent barna ut! Å vente på andre land var og er slett ikke nødvendig. Moria-barna trenger et hjem, og norske kommuner står klare til å ta imot. Det er hva en human innvandrings- og asylpolitikk handler om for oss.

Regjeringen fikk nylig kritikk av Riksrevisjonen for å være på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, ble det påpekt. Sentrums politikk er fundert på nettopp bærekraftsmålene. Vi vil ta ansvar for den norske konteksten, og bidra i den internasjonale.

Krafttak mot klimakrise

Skal Norge lykkes med sine mål for reduksjon i klimagassutslippene, trengs drastiske grep. Vi vil planlegge for en styrt og gradvis avvikling av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel i løpet av femten år. Etter dette skal det ikke utvinnes olje eller gass på norsk sokkel. Fortsatt bruk og produksjon av fossilt brensel, herunder olje og gass, skader kloden og må derfor avsluttes. Innen kort tid.

Markedet etterspør stadig mindre olje. Det er enda en grunn til at vi finne noe annet å leve av i Norge. Å investere i ny, grønn industri er helt nødvendig.

Applauderer mangfold

Religion har – og skal få ha - en plass i det offentlige rom. Religion er viktig i mange menneskers liv, og forsamlinger innen ulike religioner er viktige i både lokalsamfunn og storsamfunn. Religionsdialog er helt essensielt med tanke på fred, både globalt og lokalt.

Samtidig skal det livssynsåpne samfunn like mye inkludere de med et ikke-religiøst livssyn. Et ateistisk eller agnostisk livssyn skal anerkjennes på lik linje med de religiøse, i lærebøker, i offentlige dokumenter og i samfunnet for øvrig.

Mangfold handler om mer enn religion. Det handler om bakgrunn, kultur og kulturuttrykk. Det handler om å få være den man er, og slippe å bli utsatt for negativ sosial kontroll. Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet har økt risiko for å bli utsatt for vold, som avvisning og utstøting fra familier og fellesskap. Det må vi få en slutt på. Diskriminering skal ikke forekomme. Ikke på bakgrunn av kjønn. Ikke på bakgrunn av utseende. Ikke på bakgrunn av funksjonsevne. Alle mennesker har samme verdi og skal ha så like muligheter som mulig. Vi ser på mangfold som en ressurs.

Vi finnes allerede

Dette er de viktigste sakene for meg. Heldigvis finnes det nå et parti som prioriterer dette. Og som har plass til alle som deler visjonene.

Når det gjelder samarbeidspartier, er det selvsagt underordnet de politiske sakene og gjennomslagene. Siden Kjell Magne Bondevik vier det så stor plass i sitt innlegg, finner jeg det likevel verdt å nevne at Sentrum, som han, ser på Arbeiderpartiet som et naturlig samarbeidsparti for våre prioriterte saker.

Så hva venter du på, hvis dette virkelig er sakene du vil prioritere? Bli med i Sentrum!

John Harald Bondevik er sønn av Kjell Magne Bondevik. (red.anm.)

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt