Politikk

Jus-utredning: Høyre-program kan true polet og forbudet mot alkoholreklame

Høyres forslag om utvidet butikksalg av øl til klokken 23.00 og resten av endringspakken for friere alkoholpolitikk møter varsko: Kan true polet, konkluderer en juridisk utredning.

Sen-salg av butikkøl. Ja til sterkere øl dagligvarebutikker. Åpningstid på Vinmonopolet til klokken 20.00 hverdager og lørdager. Dette var blant fremstøtene fra Høyre i førsteutkastet til nytt partiprogram.

Nå har Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan – latt spesialister på EU/EØS-rett i advokatbyrået Lund & Co gå igjennom Høyres forslag. Jurister har kartlagt konsekvensene Norges EØS-unntak, som hittil har sikret dagens alkoholmonopol.

Hvis Høyre-forslagene blir til faktisk politikk, kan det skape tvil om den samlede alkoholpolitikken da er konsistent nok til å forsvare de helsepolitiske unntakene Norge i dag har i alkoholpolitikken. Konklusjonene i den 26 sider lange utredningen er et varsko mot helheten i Høyre-forslaget.

LES OGSÅ: Så mange får kome på julegudsteneste i år

Monopol og reklameforbud – ikke like trygt lenger

Lund & Co fremholder:

• «Selv om vinmonopolordningen og reklameforbudet har blitt funnet forenlig med EØS-avtalen, kan en senere liberalisering av alkoholpolitikken innebære at ordningene ikke lenger står seg EØS-rettslig».

• «Det er vårt syn at hverken Vinmonopolets enerett eller det generelle forbudet mot alkoholreklame vil stå like trygt i et EØS-rettslig perspektiv dersom forslagene fra Høyres programkomité skulle bli vedtatt».

LES OGSÅSp-Vedum fyrer av salve mot Frp-forslag om kirkekutt

Største alkohol-endringer fra Høyre på tiår

Høyres programkomité presenterte førsteutkastet til nytt stortingsprogram i begynnelsen av september. Endringene på alkoholfeltet var de største over tiår.

Lund & Co har gjennomgått både friere salgstider for alkohol både i butikk og på pol, forslag om lavere avgifter mot grensehandelen, sterkere øl i butikk og flere av de andre forslagene. Samlet innebærer de «en forholdsvis omfattende liberalisering av den restriktive, norske alkoholpolitikken».

Kan utsette Norge for rettsprosesser

Og når dette kommer på toppen av andre oppmykninger de seneste årene, kan det reise spørsmål ved om alkoholpolitikken er så tilstrekkelig og konsistent som den skal være for å forsvare norske særordninger i EØS. I praksis må ikke frislipp underminere den helsepolitiske rolle som Vinmonopolet og dagens reklameforbud har.

– Ved å gjennomføre de foreslåtte endringer vil den norske stat potensielt kunne eksponere seg for fremtidige rettsprosesser med et usikkert utfall, heter det.

Lund & co har tidligere hatt oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet og utredet spørsmålet om Vinmonopolet kunne overta taxfree-salget.

Actis: «Å gamble med Vinmonopolet»

Acits – som har bestilt rapporten – har tidligere reagert på Høyre-forslagene (se faktaboks). Generalsekretær Pernille Huseby frykter de helsepolitiske konsekvensene om Høyres program blir vedtatt politikk.

– Rapporten viser tydelig at slik politikk er et sjansespill, sier Huseby.

– Høyre er et ansvarlig styringsparti. Det er derfor overraskende at man i det hele tatt vurderer endringer som i praksis er å gamble med Vinmonopolet og alkoholreklameforbudet. Faller disse, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for folkehelsen, sier hun.

Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis.
Generalsekretær Pernille Huseby og Actis ba advokatkontoret Lund & Co om en juridisk vurdering av Høyres nye program på alkoholfeltet. Foto: Erlend Berge.

Dommen faller – programarbeidet inn i sluttfase

Regjeringen – der Høyre har helseministeren – lanserer i dag sin nye alkoholpolitiske strategi. Der er målet å redusere alkoholforbruket.

– Det er paradoksalt at disse forslagene kommer samtidig som regjeringen jobber med en slik alkoholstrategi. Forslagene fra programkomiteen kan undergrave dette arbeidet, sier Huseby.

– Hvorfor fikk dere jurister til å lage utredningen?

– Både med innføringen av gårdssalg og andre endringer av alkoholpolitikken er forholdet til EU-retten blitt tema. Vi har visst at større endringer kan utfordre Norges posisjon. Her har vi fått dokumentert at Høyres forslag, både enkelte av dem og helheten, er problematiske. Vi håper dette kan bli en vekker for dem, svarer Huseby.

Og Høyre jobber videre

Høyres programkomité – som ledes av Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim – skal i tiden fremover jobbe med andreutkastet, som kommer på nyåret. Lokale ledd i partiet hadde frist for innspill og endringsforslag i forrige uke. Partiets landsmøte i mars fatter endelig vedtak.

LES OGSÅ: 

Forhandlere kastet inn håndkleet - her er budsjett-flokene Solberg og partitoppene må løse

• Da programmet kom: Høyre-kurs for å skrote kontantstøtten og utvidet alkosalg i butikk

Aps Anette Trettebergstuen: «Nå ønsker KrF seg fortidas snevre familiepolitikk tilbake»

Uventet gallup-vekst for minipartiene - oppdrift for Sentrum

---

Ny alkoholpolitikk

  • Da Høyres programkomité presenterte utkastet til nytt arbeidsprogram for perioden 2021-25 var dette de foreslåtte endringene i alkoholpolitikken:
  • • Åpne for alkolholsalg i butikk frem til klokken 23.00 på hverdager og lørdager.
  • • La Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.
  • • Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent – sterkøl – i dagligvarebutikker.
  • • Senke avgiftene på grensehandelsvarer.
  • • Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.
  • • Oppheve statlige begrensninger på skjenketid, og la dette være opp til kommunene selv.
  • • Utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.
  • • Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteserieklubber.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk