Politikk

KrF-Ulstein rett i klinsj med Høyres bistandskutt

KrF-statsråd Dag Inge Ulstein går hardt ut mot Høyre-program og vraking av dagens bistandsmål.

– Direkte feilinformasjon, sier utviklingsminister Ulstein om argumentasjonen fra Høyres programkomité.

Om førsteutkastet til stortingsprogram vedtas av landsmøtet neste år, vil Høyre gå til valg på å skrote dagens bistandsmål om minst én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten) til utviklingshjelp. Høyre vil erstatte det med «klare resultatmål» for bistanden.

– Vi bør heller diskutere hvordan vi får best mulig effekt ut fra pengene enn å holde oss med et prosentmål, sa nestleder i Høyres programkomité, Henrik Asheim, til Vårt Land tirsdag.

Høyre begrunner endringen også med at prosentmålet «bare øker budsjettet automatisk», slik at «det er om å gjøre å bruke opp pengene».

«I beste fall dårlig karikering av KrFs politikk»

– Her har ikke Asheim fulgt med i timen, sier Ulstein.

Han arresterer versjonen om at resultatkravene i dag ikke er sterke nok – også i budsjettkonferanser der bistandsmidler kommer på plass. Norsk økonomi er under press. Og ikke minst under pandemien har det faglige grunnlaget for bistandsbeslutninger vært kvesset, for å få mest mulig effekt av hver krone. Derfor anklager han Høyre-talsmannen og statsrådskollegaen for feilinformasjon.

– Du tilbakeviser altså at resultatkravene ikke er der?

– Vi har alltid ment at det er resultatene som betyr noe. At det med bistandsmålet settes et gulv for hvor lite man skal gi, hindrer jo aldri debatten om hvordan vi prioriterer. I beste fall er dette dårlig karikering av KrFs politikk.

Ulstein: Synd om dette er holdningen i Høyre.

I Høyre-programmet foreslås det å «redusere midlene som brukes til bistand». Ulstein rister i regjeringspartneren:

– Det er synd at dette nå kan være holdningen i deler av Høyre. Man ser på bistanden til verdens fattige som en salderingspost for å finansiere skattelettelser. Det er trist.

Han reagerer sterkt, fordi han mener nettopp kronebruken til bistandsformål gjennomgås og sikres for kvalitetens skyld.

– Vi kan snu tematikken: Når Høyre ønsker tre prosent av BNI til forskning, betyr ikke det at Høyre ikke er opptatt av kvaliteten. Det samme gjelder når partiet vil ha to prosent til 
forsvaret.

Blir ikke borte «på vår vakt»

Frp har lenge motarbeidet dagens bistandsmål om 1 prosent av BNI. Høyre har ikke utfordret den før nå.

– Hva er signalet om Høyre vedtar dette?

– Dagens bistandsmål blir ikke borte på vår vakt – og viser hvor viktig KrF er i samarbeidet. Men her er Høyre ikke på nett med folk. Partiet har ikke støtte i befolkningen. En Fafo-rapport i mai viste at åtte av ti støttet den humanitære og solidariske profilen på norsk bistand, altså midt under pandemien.

– Går Høyre inn på Frps spor i bistandspolitikken?

– Det er første gang vi får noe så tydelig formulert fra en programkomité. Jeg blir jo overrasket og skuffet over påstander som ikke stemmer. Vi kjenner ikke Høyres strategi bak forslaget, men ser jo at KrF blir et annerledes parti her. KrF er opptatt av resultatene – og vil sørge for at bistandsnivået er så høyt som mulig.

Ikke sult-penger mot klimasamvittighet

Høyres utkast varsler også at innretning på utviklingspolitikken skal endres: Klima, havforurensing og jenters utdanning skal prioriteres. Fattigdomsorientering vektlegges ikke.

– Hva synes du om den retningen?

– Om klima sier jeg velkommen etter. Men KrF er ikke villig til å hente midler fra matsikkerhet, sult og sårbare for å lette på Norges samvittighet.

LES OGSÅ:

Nytt Høyre-program vraker dagens bistandsmål

 Norge når ikke ett eneste av FNs 20 naturmål - håpet henger i tynn tråd

• Venstre avviser omkamp om kvoteflyktninger - Frp vil ikke gi seg

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk