Politikk

Frp krever rask lovendring om voldsdømte i barnehager – Utfordrer Ap til å overkjøre regjeringen

Personer dømt for vold mot barn kan få jobb i barnehage uten at dom står i politiattest. Nå fremmer Roy Steffensen forslag om å tette regelhull.

Frps landsmøte 2018. Roy Steffensen

– All vold mot barn bør diskvalifisere deg fra å jobbe med våre aller minste. Dette er en risiko vi som samfunn ikke kan akseptere, sier Roy Steffensen (Frp) til Vårt Land.

Alle som vil jobbe i barnehage, må levere politiattest og ha «plettfri vandel». Men politiattesten vil ofte ikke vise om en person er dømt for vold mot barn, meldte Vårt Land i februar.

Det gjør den først hvis volden ­anses som «grov». En barnehagebestyrer kan altså ansette en person som er dømt for vold mot barn uten å være klar over dommen.

Frp vil pålegge regjeringen å endre loven

Det fikk en overrasket leder i Stortingets utdanningskomité til å varsle at Fremskrittspartiet vil tette «hullet i systemet».

Nå går Roy Steffensen fra ord til handling. Sammen med tre partifeller fremmer han et forslag i Stortinget denne uken.

Det vil pålegge regjeringen «å foreta nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren».

– Det haster. Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, forventer jeg at Kunnskapsdepartementet følger opp den intensjonen, sier Steffensen.

Politiattesten skal vise «alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen», heter det i forslaget.

Grande ville vente med å ta stilling

Skal Frp få viljen sin må både opplærings- og barnehageloven endres, alternativt bare politiregisterloven.

Da Steffensen løftet saken i et skriftlig spørsmål i februar, viste daværende kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) til at Opplæringslovutvalget anbefalte «strengere regler på skoleområdet».

Utredningen med forslag til ny opplæringslov er ute på høring fram til 1. juli. Grande varslet at regjeringen først vil ta stilling til forslagene etter det. Regjeringen vil trolig tidligst fremme lovproposisjonen neste år.

«Dersom det gjøres endringer i reglene for politiattest på skoleområdet, kan det være aktuelt å foreslå en harmonisering av bestemmelsen om politiattest i barnehageloven», skrev Grande i sitt svar.

Utfordrer Ap til å presse – eller overkjøre – regjeringen

Nå utfordrer Roy Steffensen Arbeiderpartiet til å hjelpe Frp med å presse kunnskapsminister Guri Melby (V) til fortgang – og om nødvendig overkjøre regjeringen i Stortinget:

I februar sa nemlig Aps Maria Aasen-Svensrud til P4 at hun ønsket en gjennomgang av regelverket, påpeker han.

– Jeg forventer at Ap følger opp og bidrar til å sikre flertall med SV eller Sp hvis regjeringen vil sitte i ro og vente på ny opplæringslov, sier Steffensen.

Han håper nødvendige lovendringer kan vedtas i Stortinget alt til høsten.

– Kan ha ti dommer om kroppsskade på rullebladet

Barnehagelovens bestemmelse om politiattest ble endret under de rødgrønne i 2013. Solberg-regjeringen strammet ytterligere inn i 2015.

Siden 2013 skal dommer som «må anses særlig alvorlige ... i relasjon til mindreårige» stå på attesten, påpekte Trine Skei Grande i sitt svar i februar.

Den linjen landet man på etter en avveining mellom hensynet til barna og blant annet den dømtes mulighet til å bli del av samfunnet igjen etter soning, står det i svaret.

Regelverket er ikke godt nok, hevdet professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen i Vårt Land i februar.

– En sjef kan ansette en 
som har begått alvorlige handlinger som viser dårlig impulskontroll uten å vite det. Man kan ha ti dommer om kroppsskade på rullebladet uten at det kommer på politiattesten, sa han.

LES OGSÅ:

Voldsdømte kan jobbe helt lovlig i barnehage

Frp vil «tette hull» i politiattesten for barnehageansatte

• Fosteret kunne ha Downs: – Legen tok abort for gitt, sier mor

---

Politiattest

  • Politiattesten som alle som vil jobbe i barnehage må vise, er en såkalt barneomsorgsattest.
  • Politiregisterloven paragraf 39 bestemmer hvilke lovbrudd som skal vises på den.
  • Det skal narkotika­lovbrudd, menneskehandel, forsettlig drap eller mishandling i nære relasjoner, ran, voldtekt og andre lovbrudd av seksuell art.
  • Kilde: Vårt Land

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk