Politikk

Et godt KrF-budsjett

Når man leser Vårt Lands omtale av statsbudsjettet, kan man få inntrykk av at KrF ikke har fått gjennomslag i statsbudsjettet. Det er feil.

For første gang på over ti år har KrF vært med på å utarbeide et statsbudsjett fra regjering. Det har gitt et godt resultat. KrF har fått være med på å prege hele statsbudsjettet. Det har gitt store gjennomslag i statsbudsjettet som styrker valgfriheten for familier og gir en bedre eldreomsorg.

LES OGSÅ: KrF måtte sluke budsjettkameler

Mer valgfrihet for familier

I år økte barne­trygden for første gang på over 20 år, og i statsbudsjettet for neste år øker vi barnetrygden med 3600 kr per år for barn opp til seks år. Samtidig som vi styrker satsningen på fritidskortet som skal bli et tilbud til alle barn fra seks til atten år. Dette er med på å gi familiene mer økonomisk frihet og dermed mer valgfrihet. Dette er viktig for alle familier, men særlig de som har minst og hvor foreldrene sliter med å få endene til å møtes.

Vi er opptatt av at alle eldre skal ha tilgang til gode og trygge pleie- og omsorgstjenester, uansett hvor de bor i landet. Derfor har det vært viktig for KrF å legge til rette for at det neste år kan bygges 2.000 sykehjemsplasser eller omsorgsboliger og at vi satser på bedre mat for de eldre, med tilskudd til lokalkjøkken på sykehjemmene.

Flere lærere i skolen

KrF har i mange år kjempet for å få flere lærere i skolen, og i neste års budsjett gjennomføres lærenormen! Dette betyr at det blir flere lærere i skolen, og at antall lærere øker spesielt for de minste barna i skolen. Dette har KrF prioritert over flere år fordi vi vet at flere lærere med tid til å se den enkelte elev er viktig for barnas læring og trivsel på skolen.

I tillegg til viktige grep som bidrar til en bedre skole for alle barn og økt barnetrygd, som gir familiene større anledning til å ta selvstendige valg som bedrer deres hverdag, gjør regjeringen en rekke grep for å hjelpe de som trenger det mest. Regjeringen øker fattigdomssatsingen på om lag 1 milliard kroner. Vi gjør det blant annet billigere med skolefritidsordning for de med lav inntekt. Vi gjør en økning i bostøtten som vil hjelpe 22.000 barnefamilier, og vi innfører ­gratis barnehage for to- og treåringer i mottak.

Hvordan kunne KrF gå god for dette?

De siste dagene har flere personer trukket frem enkeltposter og forslag i statsbudsjettet og stilt spørsmålet, hvordan kunne KrF gå god for dette? KrF har ikke fått fullt gjennomslag for all vår politikk, og et statsbudsjett utformet av en ren KrF-regjering hadde nok sett annerledes ut på noen punkter. Når det er sagt så mener jeg at de kuttforslag som ligger i budsjettet, er forsvarlige og at det ligger gode begrunnelser bak. Dette ­bidrar også til en nøktern penge­bruk, og for KrF er det ­viktig med en ansvarlig pengebruk som sikrer at vi kan gi våre barn og barnebarn et like godt land å leve i som vi har hatt.

Landet trenger et sterkt KrF

Vi står ved et veiskille, oppslutningen om KrF har vært sterkt fallende i mange år. Det er ikke gitt at vi vil ha et sterkt verdiparti i Norge­ i fremtiden. Jeg mener derfor det er verdt å stille noen spørsmål: Hvem hadde sikret alle de ­viktige prioriteringene dersom vår stol stod tom? Hvem kan bidra til å sikre at Norge tar ansvar for ­internasjonal kamp for miljø og mot fattigdom, valgfrihet for familiene, gode vilkår for trossamfunn og Den norske kirke, for samlivskurs for nye foreldre og gode vilkår for både hjørnesteinsbedrifter og landbruket hvis ikke KrF finnes?

Jeg er stolt av KrFs bidrag og har ambisjon om å overbevise flere om at landet vårt trenger et sterkt KrF.

Olaug 
Bollestad

Fungerende KrF-leder

LES OGSÅ: Regjeringen øker barnetrygden for barn under seks år

LES OGSÅ: Ukjent avtale kan gi budsjettapere ny sjanse

SE OGSÅ: De første bildene av Ropstad med sønnen

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk