Politikk

MDG utfordrer KrF og Venstre: Hent hjem den syke 4-åringen i Syria

I Al-Hol leiren i Syria lever en norsk 4-åring på lånt tid. Hvis hans mor ikke var i live, hadde regjeringen reddet ham. Stortinget må nå gripe inn, og sørge for at gutten hentes hjem for kritisk medisinsk behandling.

1 av 2

Jeg må begynne med det åpenbare: IS er en terrororganisasjon som må bekjempes. De står for et verdenssyn og menneskesyn som er skremmende og farlig, og medlemmer i IS må rettsforfølges, uavhengig av hvilket statsborgerskap de har.

Våre verdier

Norge som et demokratisk rettssamfunn står for helt andre verdier. Vi har grunnlovsfestet likhet for loven, og ingen norske statsborgere kan straffes for andres handlinger, selv om den mistenkte er i nær familie. Slike grunnleggende norske verdier er vårt viktigste våpen i kampen mot propagandaen til ekstreme terroristorganisasjoner som forsøker å rekruttere medlemmer basert på propaganda om vestlig imperialisme, rasisme og dobbeltmoral.

Slik har det vært lenge. Når andre verdenskrig var over ble mange nazister overrasket over at rettsprosessene vestlige land startet mot dem var fundert på reell bevisførsel og rettsprinsipper de selv hadde forkastet, til fordel for en ideologi hvor jussen var tjener og fascismen herre.

Dette var viktig både fordi prinsipper må stå fast hvis de skal ha verdi, men også fordi det viste verden at vi sto for noe annet enn den totalitære ideologien som hadde lagt Europa i grus. Dette viste en hel verden at reglene gjelder likt for alle, og reduserte risikoen for en gjenfødsel av ekstremisme.

En dødssyk gutt

I dag, mens du leser dette, sitter en norsk 4-årig gutt i fangeleiren Al-Hol i Syria. Forholdene i leiren er forferdelige. Røde Kors varsler om at det mangler både vann, mat og medisiner. Gutten har sannsynligvis fått påvist cystisk fibrose, og uten medisinsk hjelp kommer han til å dø. Likevel nekter den norske regjeringen å hjelpe ham. Årsaken er at hans mor etterforskes for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS, og regjeringen ikke kan hente hjem gutten uten å ta med moren og lillesøsteren hans, noe regjeringen ikke ønsker. Hvis moren ikke var i live, hadde han blitt hentet hjem.

Vårt ansvar

Norske barn er Norges ansvar, uansett. Vi har ratifisert barnekonvensjonen og vi mener barnets beste skal telle høyt i andre saker. Det er åpenbart i strid med allmenne rettsprinsipper å la et norsk barn dø i utlandet under elendige forhold fordi vi ikke ønsker å håndtere morens lovbrudd. Moren kan fint etterforskes og straffeforfølges i Norge, såpass selvtillit må vi ha som rettsstat. Det er heller ingen tvil om at de norske barna og mødrene i al-Hol har krav på beskyttelse i henhold til internasjonal humanitærrett. Dermed tyder alt på at regjeringen bryter internasjonale forpliktelser ved å nekte å hente hjem den syke gutten, hans mor og lillesøster.

Hva vi står for

Så langt har regjeringen fokusert ensidig på å få hjem de foreldreløse barna i leiren. Men jeg har så langt ikke hørt noen menneskerettslige eller barnefaglige vurderinger som sier at barn mister rettigheter hvis de har foreldre i live. Vi må la hensynet til barnas liv og helse veie tyngst, og hente dem hjem med familien sin.

I tillegg er det viktig å vurdere signaleffekten regjeringen sender ved å forskjellsbehandle barn basert på hva foreldrene har gjort, i strid med menneskerettighetene. I dagens verden er det like viktig å vise hva man står for, som hva man er imot.

MDG-forslag

Regjeringen sier stadig at det er sikkerhetsaspekter knyttet til å hente mor hjem til Norge. Paradokset her er at det også er sterke sikkerhetshensyn som taler for å hente hjem barna og også moren. Å vokse opp i et radikalisert miljø utenfor storsamfunnet med dårlige sanitære forhold, dårlig helsetilbud og ingen psykososial oppfølging, øker sannsynligheten for at barna får holdninger som er farlige for verdenssamfunnet. Dessuten tar vi ikke vårt ansvar i rettsforfølgelsen av norske fremmedkrigere.

Derfor fremmer MDG nå forslag om at regjeringen umiddelbart henter hjem fireåringen i Al Hol på grunn av humanitære hensyn. Det innebærer også å hente hjem søsteren på tre år som også er syk og barnas norske 29-årige mor som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Ap, KrF og V

Det står om liv og død for denne gutten. Men vi trenger støtte fra de andre partiene på Stortinget. Jeg håper at Arbeiderpartiet, KrF og Venstre sine stortingsgrupper vil støtte dette og dermed skape grunnlag for et flertall for at regjeringen skal hente hjem fireåringen, lillesøsteren og moren i Al Hol av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et barn.

Tidskritisk

Første mulighet for et stortingsvedtak er i slutten av neste uke. Men det er tidskritisk for guttens liv at det raskest mulig blir avklart at det er flertall i Stortinget for å hente hjem gutten og hans familie. Da kan regjeringen lytte til det og umiddelbart hente hjem fireåringen, lillesøsteren og moren uten å måtte vente på en formell marsjordre fra Stortinget.

Une Bastholm

Stortingspolitiker for MDG

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!


Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk