Politikk

Skal lede Oslos første livssynsutvalg

– Vi ser verdien av diakoni der det offentlige ikke kan ha et tjenestetilbud, sier kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen.

– Oslo er annerledes enn resten av landet på tros- og livssynsfeltet. Vi har flere muslimer, flere trossamfunn utenfor Den norske kirke og flere uten noen trostilhørighet her enn noen andre steder i landet, sier Rina Mariann Hansen, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet, og representerer Arbeidepartiet i Oslo byråd.

Men til tross for Oslos religionsmangfold har ikke kommunen hatt noen plattform for en helhetlig livssynspolitikk. Før nå. Et enstemmig bystyre vedtok nemlig i fjor vinter å nedsette et tros- og livssynsutvalg. Nå skal utvalget starte arbeidet sitt, med frist i januar 2020.

Leder er Trond Bakkevig, som er en veteran på livssynsutvalg-fronten, etter å ha ledet Bakkevig I og II-utvalget om forholdet mellom stat og kirke.

LES MER: Disse Oslo-kirkene skal legges ned.

Selvstendig

Utvalget er helt selvstendig, men deres konklusjoner kan komme til å legge føringer for Oslo kommunes fremtidige tros- og livssynspolitikk.

– Vi skal gi anbefalinger om hvordan kommunen kan legge til rette for tro og ikke-tro, men også drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnene kan gjøre Oslo til en god kommune å vokse opp i, sier Bakkevig.

Han påpeker at Oslo gjerne ligger foran resten av Norge i samfunnsutviklingen, også på religionsfeltet. En kartlegging av livssynsmangfold i en flerreligiøs by kan komme til nytte også i andre norske byer, mener han.

– Det sittende byrådet er et livssynsåpent byråd, som vil legge til rette for at folk kan uttrykke sin tro eller ikke-tro. Men vi har manglet et overordnet politisk rammeverk i religionspolitikken. Vi har derfor ikke hatt noen plattform å styre ut i fra når saker med denne typen problematikk har kommet opp, sier Hansen.

Bakkevig trekker frem diskusjoner i forbindelse med gravferd og kirkegårder, men også debatter om bønnerom og sykehjemsprester.

LES MER: Oslo bispedømme må kutte fem millioner i 2020.

Støtter Oslo kirkelig fellesråd

– Kirkemøtet vedtok nylig at Oslo bispedømme skal få fem millioner mindre i året. Kan Oslo kommune bidra med noen midler, tror du?

– Utvalget gir sine anbefalinger, og så får vi eventuelt se hvilke saker som skal frem til bystyret. Dette byrådet har allerede gitt ekstrabevilgninger til Oslo kirkelige fellesråd. Disse pengene går til diakonalt arbeid i utsatte strøk i Oslo, på en post utenfor den ordinære støtten til Den norske kirke. Vi ser verdien av den diakonale innsatsen som gjøres av trossamfunnene mange steder der det offentlige ikke har mulighet til å ha et tjenestetilbud, sier Hansen.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk