Politikk

Grande: Troslov skal redde steinkirker

– Vi trenger langsiktige ordninger, var kulturmininisterens svar da Sp ville vite hvorfor regjeringen ikke gir penger til middelalderkirkene over årets statsbudsjett.

– I sommer varslet kulturministeren at «nå skal middelalderkirkene løftes». Men i budsjettet er det null og niks, nada og ingen ting til disse byggene. Hvorfor? spurte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag tok han opp situasjonen for middelalderkirkene. Norge har 159 slike gamle steinkirker, men mange av dem er i svært dårlig forfatning. De er også en tung bør for kommunene, som sitter med det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet.

Avventer troslov

Kulturminister Trine Skei Grande sa hun delte Vedums «engasjement for disse husene».

Men hun mente utfordringen handlet om å «lage gode systemer for fremtiden».

– Regjeringen har tenkt å lage system for dette når vi nå skal lage en ny lov for finansiering av tros- og livssynssamfunn, sa Grande, og anslo at lovforslaget vil være på plass rett over jul:

– Da håper jeg vi kan få til en bred enighet om hvordan vi kan forvalte disse byggene fremover, sa Grande.

– Festtaler

Vedum var ikke fornøyd med svaret. Han viste til at Grande hadde tatt til orde for å gi steinkirkene et løft da hun i august besøkte Re kommune i Vestfold. Like etterpå uttalte Grande dette i Vårt Land: «Stavkirkene er restaurert. Nå er steinkirkene fra middelalderen utfordringen. Til høsten vil jeg kjempe for et steinkirkeprogram på budsjettet.»

– Det skjer ingenting annet enn festtaler, konstaterte Vedum fra Stortingets talerstol.

Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold ville vite hvorfor kulturministerens ord ikke hadde fått følger i årets statsbudsjett:

– I motsetning til veldig mange andre land i Europa, har ikke Norge mange slott og gamle bygninger. Men vi har de gamle kirkene som viktige kulturbærere. De forteller noe om vår nasjon og historie. Det var overraskende at det i året statsbudsjett ikke lå en eneste krone til disse gamle middelalderkirkene. Hvorfor var det ikke satt av en krone til det, slik at vi kunne kommet i gang med den rehabiliteringen som kirkeministeren selv sier er nødvendig?

Trykk

De siste månedene har det vært trykk på saken fra både KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og kunstekspertise. Riksantikvar Jørn Holme sa i mars til Vårt Land at «staten må inn og bidra». I juni sa kunsthistoriker hos Byantikvaren i Oslo, Morten Stige, at man trengte en ordning á la stavkirke­programmet for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

Dette ble iverksatt i årene 2001-2015, og innebar istandsettelse av landets 28 stavkirker og tilhørende kirkekunst. Arbeidet ble gjennomført av Riksantikvaren, og kostet 130 millioner.

I sin replikk til Vedum og Bekkevold pekte Grande på at steinkirkenes situasjon måtte sees i sammenheng med en ny troslov, og at kommunene til nå i svært ulik grad har prioritert vedlikeholdet av kirkene.

– Lager vi bare en tilskuddsordning, vil vi premiere de kommunene som har gjort dårligst jobb, mens de som har gjort en god jobb vil bli straffet for det, hevdet hun.

– Nasjonal arv

Dette reagerer Vedum sterkt på:

– Det blir helt feil. Hun skyver de som har gjort noe foran seg, samtidig som regjeringen selv har levert et budsjett der de ikke har prioritert kirke. Dette er dessuten en nasjonal arv som vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på, sier han til Vårt Land etter spørretimen.

Han mener regjeringen har hatt god tid på seg til å finne en løsning.

– Vi har tatt opp dette fortløpende helt siden stavkirkeprogrammet ble avsluttet i 2015, og mente dette burde vært videreført for middelalderkirkene. Det har ikke skjedd noen ting på de årene, sier han, og mener saken handler om langt mer enn generell tros- og livssynspolitikk:

– Dette er bygg som har en helt annen posisjon enn et nytt menighetssenter bygd i 1990. Det er bygg som har definert oss som nasjon, som forteller noe om vår historie og arv. Det er derfor vi er opptatt av å ta vare på dem, for vi har ikke så mange slike bygg i Norge. De sier også noe om hvor viktig kirken har vært og hvordan den kristne kulturarven gjennomsyrer i samfunnet vårt, mener Vedum.

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk