Politikk

KrF: – UNE opptrer som en stat i staten

Sivilombudsmannen anbefaler søksmål mot Utlendingsnemnda etter at UNEs høyeste organ trosset hans kritikk om feilbehandling av familiegjenforeningssaker. – Aldri opplevd noe lignende, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

– Da blir det søksmål. Vi går på med alt vi har, sier advokat Georg Schjerven Hansen i Advokat-firmaet Roli.

31. mai kritiserte Sivilombudsmannen for andre gang ­Utlendingsnemnda (UNE) for feil anvendelse av regelverket om ­familiegjenforening for flyktninger.

Det var Schjerven Hansen som klaget UNE inn for ombudsmannen. Han anslår at 50–60 familier har fått avslag på det han ­mener er feil grunnlag.

UNE besluttet da å behandle fire av klagesakene i stornemnd, som er deres høyeste beslutningsorgan. Avgjørelsen vil skape presidens for de andre familienes saker.

LES OGSÅ: «Rystende av UNE»

Anbefaler søksmål

Vårt Land har fått tilgang til stornemndas vedtak. Med fem mot to stemmer besluttet den å trosse ombudsmannens uttalelse.

Nå varsler Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger at han kommer til å anbefale søksmål mot UNE:

– Jeg er uenig i UNEs resonnement og syn på gjeldende rett. Dette gjelder dessuten et begrenset antall personer og har stor betydning for deres rettssikkerhet, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å passe på at forvaltningen overholder lov og forskrift. Stortinget forutsetter at ombudsmannens uttalelser «i alminnelighet» skal følges. Det er uvanlig at et forvaltningsorgan trosser ombudsmannen.

– Da må det ha gode grunner. Jeg kan ikke se at det foreligger her, sier Falkanger.

Ombudsmannen kan ikke ­instruere forvaltningen. Vanligvis ville han tatt saken inn for Stortinget. Men ettersom UNE er et selvstendig organ, kan heller ikke Stortinget eller regjeringen instruere dem. Derfor anbefaler Falkanger søksmål.

– Det skjer ikke ofte. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor UNE har lagt seg på denne linjen.

Etter det Vårt Land kjenner til har Falkangers rettssyn vunnet fram i forvaltningen de gangene han har tatt saker inn for Stortinget.

LES OGSÅ: UNE: «Skal vurdere kritikken»

– Stat i staten

Uenigheten gjelder mulighet for unntak fra krav for å få familiegjenforening. For å omfattes av bestemmelsen må ­søknad være fremmet innen et år etter at flyktningen fikk ­oppholdstillatelse.

Mens ombudsmannen mener det rekker med nettsøknad og betalt saksbehandlingsgebyr i Norge, har UNE krevd personlig fremmøte på utenriksstasjon, ­legitimering og fremlagt vedlegg.

I august i fjor endret regjeringen utlendingsforskriften. Dermed gjelder uenigheten kun et begrenset antall familier.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold er opprørt og sier han aldri har opplevd noe lignende:

– Jeg vil sende et skriftlig spørsmål til justisministeren om det virkelig er sånn at et forvaltningsnivå skal kunne opptre som en stat i staten og sette til side uttalelser fra stortingsoppnevnt ombud som skal sørge for at forvaltningen følger lov og forskrift.

Han kaller det «helt merkelig at spørsmålet om personlig oppmøte eller nettsøknad skal tippe en sak som angår menneskers mulighet til å gjenforenes med familien sin».

SVs Karin Andersen går enda lenger:

– Statsminister Erna Solberg må avklare om hennes styre går ut på å la forvaltningen gi blaffen i Sivilombudsmannen. I så fall må Stortinget ta affære, skriver hun i en tekstmelding.

LES OGSÅ: Torbjørn Røe Isaksen vil gjøre familiegjenforening vanskeligere

Hensyn til demokratiet

Advokat Schjerven Hansen sier ombudsmannen anbefaling sikrer klagerne fri rettshjelp og mot å måtte bære saksomkostningene dersom de taper.

– Klientene mine er veldig skuffet over UNEs vedtak. Rettsprosessen vil være lang og tidskrevende, sier han.

UNEs stornemndleder i saken, Anne Helgerud, skriver i en e-post at den er «helt spesiell».

– Da vi vurderte selve saken kom flertallet til at vi var saklig og juridisk uenig med Sivilombudsmannen. Så vurderte vi om vi på grunn av ombudsmannens viktige rolle likevel skulle følge hans uttalelse. Det kom vi til at vi ikke kunne gjøre, siden politisk vilje uttrykt i forskrift er viktigere i et demokratiperspektiv, skriver hun.

Stornemndas flertall skriver i vedtaket at ombudsmannens uttalelse og ansvaret UNE har «for å rette seg etter det lovgiver og departement bestemmer gjennom lov og forskrift ... i denne saken synes å være i konflikt med hverandre».

Mindretallet mener UNE har lagt seg på en strengere praksis enn utlendingsforskriften krever. «Vi kan ikke se at UNEs praksis kan endre lov og forskrift», skriver de to nemndmedlemmene.

– I praksis forsøker UNE å skape presedens for at Sivilombudsmannens uttalelser ikke må gjelde for dem, sier advokat Schjerven Hansen.

UNE kjenner seg ikke igjen i kritikken:

– Vårt klare utgangspunkt er at vi følger Sivilombudsmannens uttalelser, som utgjør en rettssikkerhetsgaranti, skriver Anne Helgerud.

LES OGSÅ: Ap-utvalg vil ha tak på innvandring

Stortingets autoritet

Nemndflertallet skriver i vedtaket at Stortinget i lovarbeid har anerkjent at forvaltningen i spesielle tilfeller ikke vil bøye seg for ombudsmannen.

De viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort det ved to anledninger. Etter det Vårt Land forstår vant imidlertid ombudsmannens syn fram i begge disse sakene til slutt.

De to var nevnt i ombudsmannens årsmelding i år:

– I de tilfellene forvaltningen ikke følger opp Sivilombudsmannens uttalelser går det direkte på Stortingets autoritet. Det forholdet følges en til en, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes da Stortinget behandlet den.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til UNE.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk