Politikk

KrF ikke fornøyd med regjeringens 
12 fokusland

KrFs 
alternative utviklings-
melding foreslår å gi 
mindre av bistanden 
til mellominntektsland.

Partiet mener valget av de 12 ­landene framstår som noe tilfeldig og ubegrunnet, og uten at det nødvendigvis blir fulgt opp med økte budsjettbevilgninger.

De aller fleste på KrF sin noe mer omfattende liste over partnerland, vil være afrikanske.

– Et stort flertall av verdens fattigste land ligger i Afrika sør for Sahara. Vi mener størsteparten av den bilaterale bistanden må gå til denne regionen, og vi vil ned­prioritere bistand til mellominntektsland. Det er de fattigste landene som både er mest avhengig av og har mest utbytte av bistand, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Færre land

For utenriks­minister Børge Brende og Solberg-­regjeringen har det vært et priori­tert mål at norsk bistand skal omfatte drastisk færre land og konsentrere seg om færre tema.

I 2014 plukket regjeringen ut 12 prioriterte fokusland, og satte seg som mål å redusere antall land som mottar norsk bistand fra 116 til 84. I 2015 var det fortsatt 109 land som mottok norsk bistand.

LES OGSÅ: Vil ha 'forsvarsplan' for bistand

To kategorier

Regjeringens 12 fokusland grupperes i to kategorier:

Sårbare stater hvor bistanden skal konsentrere seg om stabilisering og fredsbygging, i tillegg til sosial og økonomisk utvikling: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia og Sør-Sudan.

Land i utvikling hvor bistanden skal konsentrere seg om godt styre­sett, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, ressurs- og inntektsforvaltning: Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania.

Sårbare stater

Regjeringen har varslet mer av bistanden til sårbare stater, og da særlig der ekstremisme og statlig sammenbrudd truer. KrF vil ha en bredere definisjon med mer vekt på dyp fattigdom, og mindre på faren for terroreksport til Europa.

Mens regjeringen har utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima og menneskerettigheter som sine prioriterte bistandsområder, vil KrF begrense temasatsingen til ­utdanning og helse, samt næringsutvikling i bred forstand.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk