Politikk

Frp truer kirken med pengekutt

Flere politikere oppfatter Kirkemøtets vedtak om «etisk olje- og gassforvaltning» som en advarsel mot å stemme på partiet.

– Her driver Kirkemøtet i realiteten partipolitikk. Hvis Den norske kirke fortsetter slik, må vi vurdere om vi må løsrive kirken enda mer fra staten når det gjelder finansiering og organisering. Det er ingen grunn til at vi skal bruk skattemidler til å finansiere en kirke som selv spiller en partipolitisk rolle sier stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) til Vårt Land.

Han er meget oppbrakt over hva som har forgått på Kirkemøtet, Den norske kirkes «storting», de siste dagene.

– Politisk aktivisme. – Det blir ingen åpen folkekirke av politisk aktivisme. Det blir en spesiell situasjon hvis du må tilhøre en spesiell, politisk retning og være opptatt av bestemte politiske spørsmål for å tilhøre kirken. Det er et problem hvis troen på Jesus ikke er nok, sier Anundsen.

– Jeg opplever at det Kirkemøtet nå vedtar, er en advarsel til kirkemedlemmer mot å stemme Frp, sier Bjørn Lian, sokneprest og leder av Frps kommunestyregruppe i Karlsøy i Troms, til Vårt Land.

– Samtidig sier kirken et klart ja til en rødgrønn regjering. Men la Kirkemøtet snakke, for jo mer som sies, desto bedre valgkampsak blir dette for Fremskrittspartiet.

I vedtaket om «forsvarlig etisk forvaltning» av norske petroleumsressurser utfordrer Kirkemøtet «alle Den norske kirkes medlemmer til å la hensynet til forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg».

– Stem grønt! Kirkens informasjonstjeneste skriver at dette innebærer at Kirkemøtet oppfordrer kirkens medlemmer til å stemme «grønt».

– Det synes jeg er å dra vedtaket noe langt. «Grønt» blir i politisk sammenheng ofte forbundet med politisk farge. Jeg vil reservere meg mot en tolkning i retning av at Kirkemøtet har anbefalt bestemte partier, sier Jan Olav Olsen, medlem i Kirkemøtet og tidligere stortingsrepresentant og ordfører valgt for Høyre.

– Jeg var ikke ett sekund i tvil om at jeg skulle stemme for dette. Som kirke, med ansvar for å si oe om Guds skaperverk, må vi kunne oppfordre både kirkens medlemmer og politikerne til å ta situasjonen med miljøproblemer og klimakrise på alvor.

– Kan du stemme på ditt gamle parti, også i lys av denne saken og uttalelsen fra Kirkemøtet?

– Ja, det er fremdeles min intensjon å stemme Høyre. Jeg tenker engasjementet for miljø og rettferd inn i den verdikonservative tenkningen som Høyre bør stå for.

Frp-advarsel?Er vedtaket en advarsel til kirkemedlemmer mot å stemme Frp?

– Uttalelsen gir ikke konkrete råd om hvilke partier man bør stemme på. Vi i Kirkemøtet mener at det skal legges stor vekt på «forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet» ved politiske valg. Men det er selvsagt den enkelte som bestemmer hvem man vil stemme på, svarer Olsen.

Anders Anundsen, Frp-politikeren som spesielt er profilert gjennom lederrollen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener at Den norske kirke nå er på ville veier:

– Det blir ingen åpen folkekirke av politisk aktivisme, fastslår han.

– Leser du vedtaket fra Kirkemøtet som en advarsel til kirkemedlemmer mot å gi sin stemme til bestemte partier, som Frp?

– Nei, ikke nødvendigvis. Men i vedtak og uttalelse er det politiske føringer som lett kan leses inn i en partipolitisk agenda. Kirken må se seg selv i speilet og spørre seg hva den vil være: Kirke eller en samling med politiske aktivister? Skal Den norske kirke være det siste, er den ikke en åpen og fri - og fremtidens - kirke.

Svekket folkekirke. Anundsen er ikke i tvil om at folkekirken blir svekket dersom den ikke snur.

– Konfliktnivået knyttet denne type partipolitisering vil svekke Den norske kirke. Kirken er et fellesskap der vi forenes i tro og bønn. Det er det som binder oss sammen. Hvis kirken nå fortsetter å politisere seg selv, frykter jeg at det fører til en dreining som ligner situasjonen Svenska kyrkan i Sverige, der politiske partier stiller lister ved kirkevalg. Jeg tror dette vil bidra til bli dramatisk og splittende for kirken, sier Anders Anundsen.

Bjørn Lian, sokneprest og leder av Frps kommunestyregruppe i Karlsøy i Troms, sier at han selv ikke har fått kirkestillinger han ønsket, «på grunn av min politiske holdning»:

– Da jeg var ung var det venstresosialister som hadde problemer med å få jobb i kirken. Nå er det vi i Frp. Kirken har alltid vært makthavernes kirke. Og slik er det også nå: Kirken er regjeringens og myndighetenes forlengde arm, sier Lian.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk