Klima

Biskop mener Den norske kirke fint kan sette samme mål om å bli klimanøytral

Biskop Atle Sommerfeldt ønsker at norske biskoper lager et klimabrev lignende det svenske, og at Kirkemøtet i 2021 får sak om klimanøytralitet.

– Vi har fortsatt tid. Hvis vi får en sak på dette fram mot kirkemøtet i 2021, har vi et snaut tiår til 2030, sier Atle Sommerfeldt, biskop i Borg og fungerende preses i Den norske kirke.

Han mener at kirkestrukturen ikke står i veien for at Den norske kirke setter seg mål om å bli klimanøytral, slik Svenska kyrkan gjorde før jul. Kirkerådet sier til Vårt Land at den norske kirkestrukturen, tradisjoner og organisasjonskultur gjør det vanskelig å pålegge fellesråd og menigheter et mål om klimanøytralitet innen 2030.

– Det er riktig at kirkemøtet ikke kan pålegge noe særlig på annet enn Kirkerådet og bispedømmerådene, men det betyr jo ikke at vi ikke kan lage prosesser som stimulerer de andre aktørene, sier Sommerfeldt.

Bør lage en teologisk uttalelse

Biskopenes fungerende preses understreker at Den norske kirke har arbeidet med klima og bærekraft lenge, og viser særlig til det tiårige prosjektet «Skaperverk og bærekraft» fra 2007. Til kirkemøtet i 2015 ble det lagt fram en klimamelding med et kart for samhandling fra 2015 til 2030.

Sommerfeldt synes tiden er inne for at biskopene i Norge lager en veiledning lignende det svenske «Ett biskopsbrev om klimatet».

– Det er alltids litt irritasjon hos de av oss som opplever at vi har holdt på i 30 år med teologisk refleksjon omkring dette, når det etterlyses teologisk grunnlag for kirkens klimaengasjement. Denne refleksjonen er tilgjengelig og ingen kontroversiell teologisk sak. På den andre siden har vi egentlig ikke laget en samlet teologisk uttalelse om disse spørsmålene på de siste ti årene.

70 prosent av Norge

For Sommerfeldt er det viktig at kirken legger vekt på rettferdighet og sørger for at klimatiltak ikke slår hardere ut for de som har minst å rutte med.

– Den sosiale profilen på bompengene er en typisk diskusjon der rettferdig fordeling av belastningen må sikres. Heller ikke i Norge har alle like levekår. Noen av oss har større mulighet enn andre. Det må vi arbeide med og se på hvordan det slår ut i kirken også.

Selv om Den norske kirke ikke er en utslippsgigant mener Sommerfeldt et mål om å gjøre kirken klimanøytral kan få betydning.

– Et slikt mål vil også kunne vise vei for hver enkelt av menighetsmedlemmene. Og vi er tross alt 70 prosent av befolkningen.

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Klima