Klima

EU-bank tar klimasprang

EUs investeringsbank EIB skal innen to år slutte med å finansiere fossil energi. – Dette er den mest ambisiøse klimastrategien noen offentlig finansinstitusjon har vedtatt, mener banksjefen.

I løpet av de neste to årene skal Den europeiske investeringsbanken (EIB) fase ut energiprosjekter basert på fossil energi i sin utlånsvirksomhet. EU-banken har gitt lån til mange fossile energiprosjekter opp gjennom sin 60-årige historie.

En del av policyen er også at banken aktivt skal bidra til energieffektivisering, fornybar energi og innovasjoner som fremmer ren energi gjennom hvilke prosjekter den vil finansiere. Det neste tiåret fram til 2030 vil EIB-gruppen gjøre tusen milliarder euro tilgjengelige for klimahandling og miljømessig bærekraftige investeringer.

– EU-banken har vært Europas klimabank i mange år. I dag har den vedtatt et kvantesprang i sine ambisjoner, sa Werner Hoyer, EIBs president i en pressemelding da vedtaket ble gjort kjent i forrige uke.

Vanskelig

Medlemslandene i EU eier EIB, og det var ikke gitt at strategien ville bli vedtatt. Flere land var imot, og Tyskland holdt lenge igjen, men landet til slutt på å støtte forslaget om å skjerpe klimaambisjonene. Visepresident i banken, Andrew McDowell, mener avgjørelsen var et viktig skritt.

– Det er ikke det siste, men trolig et av de vanskeligste skrittene å ta, sier han i pressemeldingen fra EIB.

Klimabank

Den nye policyen betyr at EIB fra utgangen av 2021 ikke lenger vil vurdere å låne ut penger til prosjekter som omfatter fossil energi, inkludert gass. Banken setter en maksgrense for utslipp på 250 g CO2 per kilowattime. I dag er grensen på 550 gram per kilowattime. Hvis gass skal komme med i vurderingen, må det være innbakt karbonlagring eller andre forhold som begrenser utslippet av klimagasser.

President for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har sagt at hun ønsker å gjøre EIB til en klimabank som vil hjelpe Europas økonomi i retning renere energibruk. Hun ønsker også at EU i 2050 skal bli verdens første klimanøytrale kontinent.

For Norges del kan vedtaket bety at det stilles mer spørsmål ved framtiden til norsk gass, fordi gasskraftverk kan bli sett på som potensielt verdiløse om noen år.

Fossil-æraen

Flere organisasjoner har presset på for at EIB skulle fase ut fossil energi. Analyser som koalisjonen Oil Change International har pekt på at EIB siden 2013 årlig har lånt ut rundt to milliarder euro til fossile energiprosjekter.

Koalisjonen kaller vedtaket en stor seier for klimaet, og viser til at EIB er verdens største multilaterale finansinstitusjon.

OCI hadde ønsket at sluttdatoen var et år tidligere, utgangen av 2020 slik det opprinnelige forslaget gikk ut på. Men det kan se ut som det å skyve sluttdatoen til utgangen av 2021 kan ha bidratt til at Tyskland kunne gå med vedtaket. OCI mener at policyen også har noen svakheter, blant annet at det er en åpning for gassprosjekter som utslipp under taket på 250 gram per kilowattime.

En av OCIs analytikere, Alex Doukas, mener at EIB sender et signal om at æraen for fossil energi er forbi.

– Policyen posisjonerer EIB foran sine konkurrenter ved å ha som utgangspunkt at ny infrastruktur for fossil energi ikke er akseptabelt hvis vi skal være seriøse i kampen mot klimaendringer, sier Doukas ifølge OCI.

LES MER:

Vietnam skal bygge ut masse kull – slik vil Hoang Hong stoppe dem

Tror oljestopp kommer brått

Bærekraftsforsker: – Barrieren for å sette pengene i fornybart framfor olje er psykologisk, ikke økonomisk

---

EU-bank

  • Den europeiske investeringsbanken, EIB, ble opprettet i 1958 da Romatraktaten trådte i kraft.
  • I 2000 ble EIB Group opprettet. Gruppen består av EIB og Det europeiske investeringsfondet (EIF).
  • I 2012 ble EIB-instituttet opprettet med et mål om å fremme europeiske initiativer for det felles gode.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima