Klima

Slik kan et regjeringsbrudd knuse KrF-seire og gi Venstre trøbbel

ANALYSE: Om regjeringsbråk til slutt sender ett av partiene ut av Solberg-regjeringen, kan KrF bli en stor taper. Da kan nemlig flertallet for viktige verdiseire ryke.

Bilde 1 av 2

Også Venstre kan havne i politisk pine om det skulle være Frp som sier takk for seg. Selv om Venstre og Frp nå forsøker å dempe striden etter Abid Q. Raja og Siv Jensens ordbruk, har samholdet bak regjeringen fått en farlig knekk.

Utad er usikkerheten blitt større om alle fire partier holder sammen til neste valg. Faren for nye feider mellom partier og misnøyen på Frps grasrot øker faren for oppbrudd.

LES OGSÅ: Slik har MDG inntatt maktlaget i over halvparten av de største kommunene. Gjør historiske erobringer

Nervøst på bakrommet

Blant noen i KrFs og Venstres partiapparater var det nervøst alt i juni. Da smalt Frps umulige bompengekrav. Flere sentrale aktører opplevde det som mulig at Frps støy var forvarsel om at de muligens ville takke for seg etter et dårlig valgresultat.

I så fall ville også flertallet for flere av Venstres og KrFs seire i regjeringsplattformen ryke. I avtalen fra Granavollen har nemlig alle fire partier måttet gi og ta i bytte mot garantert flertall i Stortinget.

Et Frp i frispill vil neppe være en trussel mot Solberg-regjeringens økonomiske politikk. Den har Siv Jensen vært finansminister for. Noe ganske annet er det med Venstres klimaprofil og KrFs verdiseire. Også om et mer verdiliberalt Venstre skulle hoppe av, ville enkelte KrF-gjennomslag bli usikre.

LES OGSÅ: Møte mellom statsråder og muslimske organisasjoner endte i pressestorm om Frps retorikk

Biobremser i fare?

For i sentrale verdisaker er KrF i utgangspunktet omgitt av solide flertall mot seg i Stortinget. Det gjelder spesielt:

• Bioteknologi: Da KrF tok plass i regjeringen, fikk partiet vetorett mot eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. De kan også stoppe moderne bioteknologi som kryssende stortingsflertall ville la passere i fjor:

Mitokondriedonasjon, NIPT-blodprøve til alle som fosterdiagnostikk, nedfrysing av egg uten medisinsk begrunnelse og forskning på befruktede egg.

Frp er for det meste – og kan danne flertall med røde. Støtte fra verdikonservative i Sp vil ikke være nok når vedtak gjøres senere i stortingsperioden.

• Aborttiltak: KrFs seier om innskjerping av fosterreduksjon er alt vedtatt. Men saken kan bli angrepet på nytt fra rød side i perioden om regjeringens flertall er usikkert.

• Verdiforankring/livssyn: Frp har programfestet nei til tros- og livssynsstøtte. Og skulle det være Venstre som havner på utsiden, har partiet en livssynsnøytral originalplattform. Dermed kan regjeringens ferske livssynspolitikk møte enkelte hindre i Stortinget.

LES OGSÅ: Partiet ute av styret i Vardø for første gang siden 1800-tallet: Her har Venstre blitt et fyord

Seieren om kvoteflyktninger er ikke Frps sak

Andre profilsaker kan også bli mer utrygge, dersom signerte avtaler ikke lenger gjelder. Om KrFs økte barnetrygd og familiesatsinger da får like stort pengepåfyll, trenger ikke være så opplagt som nå.

I flyktningpolitikken må KrF og Venstres løfte om å «videreføre det rekordhøye nivået på kvoteflyktninger på 3.000» trenge støtte fra rødgrønn side.

Grønne klimagrep kan møte motstand

Venstre har hatt hyppige krangler med Frp om flyktninger og klima. Men et Frp på utsiden kan etterpå sette 
mange klimatriumfer i fare. I Stortinget vil mulig støtte fra SV ikke være nok for å sikre flertall for å beholde alt i den grønne avgiftspolitikken Venstre har kjempet frem.

Enkelte Venstre-aktører opplever det som et mareritt om fintilpassede klimaavgifter etter hvert kanskje radbrekkes i Stortinget. Sp jakter på flere av dem. En borgerlig mindretallsregjering kan bli tvunget til å be om hjelp fra et Ap som vil markere seg.

Slik har regjeringens to minste partier også sterke interesser i at alle i Solberg-regjeringen holder sammen til neste stortingsvalg. Ryker det, risikerer ikke minst KrF å gjenoppleve det retningsvalget skulle forandre: At egen verdipolitikk ofte ble stemt ut.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima