Klima

Velger bort kranglesaker i KrFs debatt

KrF styrer unna IS-barn og flere andre saker med bråk i når landsmøtet skal vedta ny politikk.

Blant over 50 utkast til uttalelser legger innholdsansvarlige på KrFs landsmøte eksempelvis opp til storoppgjør innenfor familiepolitikk, mens forslag om ja til FNs atomvåpenforbud og tydelige fremstøt for oppmykning av flyktningpolitikk havnet utenfor prioritet.

Det brennbare spørsmålet om å hente hjem barn av norske IS-krigere har heller ingen plass under behandlingen av politiske uttalelser. Dermed ligger det altså ikke an til at KrFs landsmøte vedtar noe syn på saken.

Leder for resolusjonskomiteen – som siler temaene – forklarer hvorfor:

– Vi har ikke fått noe forslag fra fylkeslag om IS-barna før fristen var ute. Debatten om barna startet for fullt først etter dette, opplyser sentralstyremedlem Erik Lunde.

LES OGSÅ: Jonas (21) kan bli ordfører for KrF: – Veivalget ga oss en oppsving

Presset for IS-barna

Han utelukker ikke at nettopp striden om IS-barna kan bane seg inn gjennom mulige tilleggsforslag. Til Vårt Land denne uken sa flere fylkesprofiler i KrF at de under landsmøtet ville engasjere seg for at Norge skal hente hjem alle IS-barna.

KrFs landsmøte i Sola utenfor Stavanger starter fredag. Sent på ettermiddagen gjør landsmøtet sin endelige vurdering av hva slags tema som skal stemmes over de andre møtedagene.

LES OGSÅ: Bedehusfolket som snur ryggen til KrF

På menyen; Plast, havvind og ras

Vårt Land har gjennomgått bunken og finner få uttalelser som kan provosere samarbeidspartnere i regjering eller egge til tøff strid mellom fløyer i KrF. Derimot legges det opp til et større internoppgjør innenfor kjernefeltet familiepolitikk.

Redaksjonskomiteen fremmer hele fire forskjellige alternativer til vedtak når dagens tredeling av foreldrepermisjon skal drøftes. KrF var det eneste partiet som stemte mot tredeling da spørsmålet var til behandling i Stortinget i fjor. Men også i KrF spriker synene på valgfriheten i ordningen – og det nye opprøret i mange partier mot den.

Ved siden av foreldrepermisjon anbefaler komiteen å drøfte tema som krafttak mot plast, mer havvind, omstilling av oljesektoren, redningshelikoptre og flom- og rassikring.

LES OGSÅ: Slik kan KrF kave med å være synlige i regjeringen

Styrer unna atombomber

Men flere tema som kan skape bråk foreslås ikke behandlet: KrFU fremmer tøffe klimakrav, som nei til videre oljeleting og flere konsesjonsrunder på norsk sokkel. Dessuten vil altså KrF-ungdommene som kolleger i AUF be voksenpartiet si ja til FN-forslaget om forbud mot atomvåpen. Et forslag fra Innlandet KrF om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret i asylpolitikken og at Norge forpliktes til å relokalisere asylsøkere fra Hellas og Italia, har heller ikke nådd opp.

– Forsøker man denne gangen bevisst å tone ned tema som kan skape strid?

– Nei, vi ønsker oss et landsmøte med debatt. Både KrFU og andre står fritt til å fremme primærforslagene sine utover de utkastene som komiteen selv har bearbeidet. Men poenget med behandlingen av politiske uttalelser er å avklare ny politikk eller drøfte saker som trenger en avklaring for oss som parti. Vi har vært ganske tydelige i å understreke dette i forkant av landsmøtet, svarer Lunde.

LES OGSÅ: KrF glemte ut all alkoholkamp i nytt partiprogram

Uten debatt om kristenarv?

Kamp for den kristne kulturarven inngår i KrFs politiske prosjekt, som landsstyret vedtok i fjor. Men fra fylkeslagene er det ikke kommet inn noen forslag som reiser debatt om kristenarv. Etter forrige landsmøte ble det debatt om hvorfor nettopp KrF nærmest uten debatt drøftet kjernefeltet sitt ved slike anledninger.

– Hva er mangelen på slike forslag et uttrykk for?

– På dette feltet har det ikke kommet ønsker om å avklare ny politikk for KrF. Men det vil bli mange debatter om kristelige verdier under helgens møte, svarer Lunde.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima