Klima

KrF: Flytrafikk er et politisk spørsmål

Samarbeidsmakker og opposisjon er skremt over at Høyre forsøker over å overlate en potensiell klimabombe-sak til flyplass-eier.

– Det går ikke an å fremstille dette som at det ikke er en politisk sak, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson i partiet.

Både Grøvan i samarbeidspartiet KrF og opposisjonspolitikere reagerer sterkt på at leder i Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H) mener det er flyplass-eieren Avinor som skal ta beslutningen om en tredje rullebane på Gardermoen. Utbyggingen vil legge til rette for mer flytrafikk og dermed en sterk vekst i klimagassutslipp.

– Det er i utgangspunktet Avinor som tar beslutningen om den skal bygges eller ikke, sa Astrup til Vårt Land fredag.

LES BAKGRUNNEN FOR SAKEN: Fly kan bli denne vårens bråkesak på tinget

Ap og SV: Hvorfor behandle små veier og ikke dette?

Avgjørelsen om Gardermoen-rullebanen skal tas i forbindelse med diskusjonen om Nasjonal Transportplan på Stortinget i vår. Her mener Astrup at de folkevalgte ikke skal ta stilling til annet enn om en ny rullebane skal ligge øst eller vest for Gardermoen-bygget.

Den virkelighetsbeskrivelsen er flere i opposisjonen dypt uenige i:

– I Nasjonal Transportplan diskuterer stortingspolitikerne prosjekter som veier i små kommuner ned i detalj. Selvsagt må den svære utbyggingen av en tredje rullebane også behandles der, sier stortingskandidat for SV, Lars Haltbrekken.

Også Andreas Halse (Ap), som har sagt aktivt nei til ny rullebane på vegne av Ap i Oslo, peker på det samme:

– Det er rart å skulle plukke ut akkurat den rullebanen og si at det ikke skal være del av vurderingen, sier Halse.

LES OGSÅ: Høyre mener det er flyplasseieren som skal bestemme

Avinor ber Stortinget om fullmakt

Naturvernforbundet mener Høyre prøver å villede i saken:

– Astrup gir inntrykk av at det er lokalisering av en eventuell tredje rullebane som nå diskuteres. Det er feil. Avinor ber faktisk om fullmakt til å starte arbeidet med en tredje rullebane. Det er noe annet og langt mer dramatisk, sier fagsjef Holger Schlaupitz.

I grunnlagsdokumentet som Avinor og transportetatene har utarbeidet til årets behandling av Nasjonal Transportplan står det:

«Flytrafikken forventes å øke og det er behov for ny rullebane på Oslo lufthavn rundt 2030. (...). På denne bakgrunn anbefales det at Stortinget i behandlingen av NTP 2018–2029 gir sin tilslutning til at bygging av en tredje rullebane på OSL kan igangsettes når behovet oppstår».

LES OGSÅ: Transportforsker vil ha flyavgiften opp i 400 kroner

Naturvernforbundet: «Skremmende» av Høyre

Hvis Astrup og resten av stortingspolitikere gir grønt lys for Avinors planer under vårens stortingsbehandling, betyr det at de også gir Avinor lov til å sette i gang byggingen når de mener det er behov for det, mener Schlaupitz.

– Dette er et viktig samfunnsspørsmål som politikerne må behandle grundig. Det er skremmende dersom Nikolai Astrup vil overlate avgjørelsen av en så viktig miljøsak til Avinor AS.

Grøvan i KrF er enig:

– Saken om tredje rullebane er prinsipielt viktig og helt klart et politisk spørsmål. Jeg ser det ikke som unaturlig at det blir en sak underbehandlingen av Nasjonal Transportplan. Hvis ikke finnes det andre måter å håndtere dette politisk, sier Grøvan og viser til at Stortinget har mulighet til å ta opp dette som en egen sak når de behandler Avinors årsmelding.

I tillegg har statsråden full anledning til å gripe inn i slike spørsmål, påpeker han.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Klima