Klima

Hvilket spor?

Jernbanepolitikk kan høres kjedelig ut, men er man opptatt av miljøutfordringene, er det et interessant felt å engasjere seg i.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Administrerende direktør Geir Isaksen kunne i går legge fram et rekordresultat for Norges Statsbaner. Overskuddet for 2015 ble på hele 2,8 milliarder kroner. Man skal ikke mange årene tilbake da statsaksjeselskapet var et kostnadssluk.

ROM Eiendom

Geir Isaksens tiltrådte under den rødgrønne regjeringen. Med regjeringsskiftet for to år siden er fremtidssituasjonen for NSB blitt en helt annen. Den sittende regjering, og ikke minst Fremskrittspartiet, har store ambisjoner om å reformere samferdselspolitikken. Det er regjeringen godt i gang med. Vi skal ikke hevde at endringene ukloke. Bransjen har godt av å bli utfordret på nye tanker.

Norsk jernbanedrift er ikke det letteste området å gå inn i. Det har i alle år vært preget av sterke fagforeningsinteresser og ideologisk uenighet hvorvidt monopoldriften skal eller videreføres eller utfordres. Det handler om en komplisert infrastruktur, og det er lett å havne på feil spor. Det er ingen grunn til å være påståelig i hva som er de beste løsningene.

I går var de en uvanlig frittalende NSB-sjef som kommenterer de politiske prosessene. Geir Isaksen hevder at selskapet han leder «blir splittet på en ganske brutal måte». NSB må som følge av reformene gi fra seg viktige deler av virksomheten til andre statlige eiere. Blant annet gjelder det ROM eiendom.

LES OGSÅ: Stortinget vil ha miljøvennlig tog – men østeuropeiske lastebiler dominerer

Jernbane vinner over fly

Jernbanen er ikke blitt utkonkurrert av flyindustrien. Muligheten til å bygge jernbanestrekninger der togene kan holde høy hastighet, gjør konkurransen enda mer interessant. Tar man de raskeste togene fra Oslo til Stockholm, er reisetiden for tog og fly ganske like. I et miljøperspektiv er denne utviklingen gledelig, siden togene forurenser mindre enn flyene.

Jernbanepolitikk kan høres kjedelig ut, men er man opptatt av miljøutfordringene, er det et interessant felt å engasjere seg i. Det er viktige strategiske valg som tas, og vi håper at disse valgene ikke blir for mye preget av det overordnede synet de ulike partiene har på monopoldrift og konkurranseutsetting. Det er ikke i skyttergravene dette løses.

Det er ikke gitt at tilbudene blir så mye bedre om strekningen Oslo-Bergen kjøres av flere selskaper. Men man får ikke svar uten at det prøves. Da bør man gå langsomt til verks og ikke la seg friste til å kjøre gjennom en reform i superhastighet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima