Klima

Forbereder stavkirker 
på klimaendringene

Klimaendringene truer med å ødelegge gamle trekirker. Riksantikvaren iverksetter nå forebyggende sjekk av alle landets stavkirker.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima