Nyheter

Han angriper Unge Høyres kristendomsforsvar: – Det er feil

REAKSJONER: Unge Høyres nye program vekker sterke reaksjoner. – Bryter med menneskerettighetene, sier Human-Etisk Forbund. Kirkerådsleder liker fokuset på kristendom.

– Det er ingen tvil om at dette er underlig, sier Christian Lomsdalen til Vårt Land. Han er leder i Human-Etisk Forbund, landets største ikke-religiøse livssynssamfunn.

Onsdag gikk leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, ut i Vårt Land og fortalte hva ungdomspartiets nye program innebærer. Budskapet er klart, staten må prioritere Den norske kirke – og med det kutte den økonomiske støtten til alle andre tros- og livssynssamfunn.

Minner om tros- og livssynsfrihet

– Svenneby sier at Grunnloven er misforstått når det kommer til at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje, og at man dermed ikke skal likestille andre livssyn med kristendommen på grunn av historien. Det er feil, sier Lomsdalen.

Han mener Unge Høyre og Svennebys politikk bryter med menneskerettighetene.

– Som samfunn har vi forpliktet oss til nettopp tros- og livssynsfrihet, sier HEF-lederen.

Arendalsuka 2023

Kirkerådsleders første reaksjon: Dette er positivt

Leder i Kirkerådet, Harald Hegstad, er positiv til Svenneby og Unge Høyres fokus på kristendom, men sier ansvaret ligger hos politikerne.

– Min første reaksjon er at det er veldig positivt at Svenneby og Unge Høyre vil sikre den kristne kulturarven og en landsdekkende folkekirke, sier han til Vårt Land.

Krever likebehandling

Hegstad er ikke nødvendigvis enig med Unge Høyre om at kun Den norske kirke (DNK) skal finansieres av staten.

– Det er viktig for DNK at andre tros- og livssynssamfunn likebehandles. Men det er opp til politikerne hvordan man både sikrer en folkekirke og likebehandling av andre trossamfunn. Det er de som må finne de praktiske ordningene for hvordan det kan gjøres, sier kirkerådslederen.

Tilbake til Lomsdalen. Han er klar på hva konsekvensene blir om Unge Høyre og Svenneby vinner fram: HEF mister all statlig støtte.

– Human-Etisk Forbund har vært tydelig på vår kritikk av dagens finansieringsordning, men det viktigste er at finansieringsordningen er likebehandlende. Og sånn må det fortsette å være, sier han og utdyper:

– Vi kan ikke ha det sånn at samfunnet betaler for Den norske kirke, samtidig som det er «brukerbetaling» for de andre tros- og livssynssamfunnene, dette bryter med prinsippet om likebehandling, sier Lomsdalen.

– Virker reaksjonært

Lomsdalen mener Unge Høyres politikk virker å ta samfunnet tilbake i tid.

– En del av forslagene virker reaksjonære, særlig når man ser på ønskene om favorisering av kristendommen, med styrking av kristendomsundervisning og opprettholdelsen av skolegudstjenester i skolen. Dette er ikke veien til et livssynsåpent samfunn, mener HEF-lederen.

Hegstad i Kirkerådet er på sin side glad for utviklingen man ser i ungdomspolitikken.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er spennende å følge utviklingen blant partiene, men særlig ungdomspartiene der tros- og livssynsspørsmål vies mye plass, det er interessant og spennende.

Fra jubileumsuka på Moster 2024, i anledning etableringen av kristenretten i 1024.

Uenighet om kirkens posisjon

Unge Høyre har vedtatt at de skal jobbe for at Den norske kirkes oppdrag først og fremst skal være religionsutøvelse. Kirken skal dermed ikke være like aktiv i samfunnsdebatten. Dette synet deler ikke Hegstad.

– Fra kirkens side ser vi det som en del av religionsutøvelsen å engasjere seg i etiske og samfunnsmessige spørsmål, det er dermed ingen motsetning.

HEF-lederen mener forslagene gir inntrykk av at det er kirken som skal ha skryt for utviklingen man har hatt i samfunnet.

– Dette stemmer selvfølgelig ikke. Det er ikke et likhetstegn mellom norsk kulturarv og kristendom. Mangfoldige kulturarver har formet Norge til det det er i dag, sier Lomsdalen

Høybråten reagerer

Dagfinn Høybråten var i sin tid som KrF-leder helt sentral i å få til Stortingets stat-kirke-forlik i 2008. Det ga en formulering i Grunnloven om at andre trossamfunn skulle støttes «på lik linje» som Den norske kirke. Onsdag delte han sin mening om Unge Høyres vedtatte program, på X:

«Et gufs fra den tiden da loven bare tillot ett trossamfunn i Norge. I dag er det et grunnlovsstridig anslag mot frikirkene og andre trossamfunn. Innpakket i forsvar av «kristenarven».


Julian Mellingsæter

Julian Mellingsæter er journalist tilknyttet nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter