Nyheter

Går sammen for statlige penger til mer lukka hogst

SKOGBRUK: I 80 år har flatehogst der alle trærne tas ned av hogstmaskiner vært utbredt, og blir kritisert av naturhensyn. Nå vil WWF, Sabima og skogbruksorganisasjonene Norskog og Norges Skogeierforbund jobbe for økonomiske stimuli for å bruke mer varierte hogstformer.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter