Nyheter

Gravide under 35 skal få kjøpe fostersjekk på offentlige sykehus

FOSTERDIAGNOSTIKK: Statens sykehus skal selge fostersjekker til gravide som kan betale inntil 10.000 kroner. Helseministeren trosser sterke advarseler om todelt helsevesen.

Jan Christian Vestre (Ap) har bestemt seg. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett parkerer han innvendinger og overser advarsler:

De offentlige sykehusene skal tilby fostersjekken Nipt til gravide under 35 år som kan betale for tjenesten.

Utrullingen får KrF-leder Olaug Bollestad til å frese:

– Dette er fostertesting uten helsegevinst, og testen har større feilmargin for yngre kvinner. Hvor skal ressursene komme fra, i et allerede sterkt presset helsevesen? Hvordan skal sykehusene prioritere, og hvor skal alle som trengs til oppfølgingen av kvinnene som tar testen tas fra?

Mandag besøkte KrF-leder Olaug Bollestad det nye sykehuset i Narvik, som snart skal stå ferdig.
Foto: Edel-Marie Haukland / NTB

En avansert blodprøve

Nipt. Bokstavene står for non-invasiv prenatal test, og er en analyse av en blodprøve – en avansert DNA-test – fra gravide, som kan tas i uke 11.

Testen kan med høy sikkerhet vurdere sannsynligheten for kromosomavvik hos fosteret, og svaret foreligger normalt etter en til to uker.

Selv om det er teknisk mulig, er det i Norge ikke lovlig å se etter kjønn ved bruk av NIPT.

Ruller ut tilbudet i form av en forskrift

Det er i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at helseminister Vestre kommer med avgjørelsen:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil i forskrift tillate at helseforetak kan kreve betalt for kostnadene og en markedsmessig avkastning fra gravide for non-invasiv prenatal test (NIPT) utenfor medisinsk indikasjon.»

Da Arbeiderpartiet sammen med SV og Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å liberalisere bioteknologiloven i 2020, sikret lovendringene at alle gravide over 35 år får tilbud om blodprøven Nipt og tidlig ultralyd på sitt lokale sykehus.

Nipt-tilbudet ble også tilgjengelig for gravide under 35 år, men da på private klinikker som er godkjente av Helsedirektoratet. Prisene varierer fra 6.000-7.000 og oppover mot 10.000 kroner.

nei

Fagdirektorat kom med mange sterke advarsler

Helsedepartementet skriver at Nipt-tilbudet som nå rulles ut «er i tråd med forslag som har vært på høring».

Men i høringen kom det mange sterke innvendinger, blant annet fra Vestres eget fagdirektorat, Helsedirektoratet.

De mente forslaget «ikke er tilstrekkelig utredet», og sa seg overrasket over at «det offentlige skal fungere som en kommersiell aktør som selger tjenester innen svangerskapsomsorgen» – og minnet om at svangerskapsomsorgen i det offentlige er gratis. «Forslaget bryter med dette», lød kritikken.

Direktoratet påpekte at med en pasientbetaling på inntil 10.000 kroner, vil mange gravide ikke ha råd til å kjøpe tjenesten. Resultatet kan bli et todelt offentlig helsevesen, lød advarselen.

Jordmødre: Ikke samfunnsoppdraget

Den norske jordmorforening (DNJ) skrev at i «forslaget ligger det et større spørsmål som ikke problematiseres»: Sykehusene skal selge tjenester for å tjene penger.

«Dette er ikke del av samfunnsoppdraget», understreket foreningen, og sier det «kan føre til at nødvendige helsetjenester blir nedprioritert over tid».

Legeforeningen sa nei til at sykehus skal selge tjenester, for det kan forsterke todelingen i helsevesenet; et for de som kan betale og et for de andre.

Blir Nipt realisert slik det er foreslått vil mange gravide oppleve et press for å ta undersøkelsen, «også gravide som ikke har økonomi til dette», skrev foreningen.

Det var tidligere helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som fremmet Nipt-forslaget og sendte det på høring.

Hvordan skal sykehusene prioritere, og hvor skal alle som trengs til oppfølgingen av kvinnene som tar testen tas fra?

—  Olaug Bollestad, leder KrF

Bollestad: Det er helt feil bruk av ressurser

KrFs Bollestad sier hun er rystet over at Vestre setter de mange faglige innvendingene til sides:

– Å la sykehusene ta en «markedsmessig avkastning» av en test har møtt motstand i høringen, fordi det skaper en opplevelse om at testen ikke er et tilbud, men en del av svangerskapsoppfølgingen. Det er den ikke for alle, og jeg mener det er helt feil bruk av ressurser.

---

Fostersjekk

  • Slik ser tilbudet til Helsedepartementet ut:
  • Gravide som er yngre enn 35 år skal tilbys Nipt-testen på offentlige sykehus – mot at de selv betaler for tilbudet.
  • Sykehusene skal kreve full pasientbetaling – «om lag 10.000 kroner vil dekke helseforetakenes kostnader», som omfatter prøvetaking, analyse, personell, lokaler, utstyr, administrasjon og oppfølging av den gravide.
  • Tilbudet skal være på plass 1. juli i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter