Nyheter

Kurs mot abort-dissens i regjeringen

ABORTLOVEN: Sp-håp om samlet løsning svinner. Nå går det mot splid når Ap/Sp-regjeringen fremmer lovforslag om endret abortgrense. For Sp-statsråder peker løsningen mot å ta dissens.

Fra flere aktører i regjeringsapparat og storting får Vårt Land skildret dette bildet av sluttspurten om ny abortlov:

  • Ap og Sp – med motsatt abortsyn – vil ikke klare å bli enige om hva som skal være regjeringens forslag til vedtak om grensen for selvbestemt abort.
  • For enkelte Sp-statsråder går det mot å ta dissens i regjering.
  • Dette kan bli aktuelt også dersom Ap i regjering trosser Abortutvalgets anbefaling om å frede Solberg-regjeringens innstramming om fosterantallsreduksjon.

Nå går det mot et lovforslag fra Støre-regjeringen om en historisk utvidelse av grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke.

Det kan komme til endelig behandling i Stortinget raskere enn spådd – allerede i høst, ifølge nøkkelpersoner i Ap og Sp.

Dropper stortingsmelding og høringsforslag om abortlov

Overfor Vårt Land peker flere aktører på dette alternativet: At det verken kommer en stortingsmelding eller et høringsforslag om tematikken i forkant.

Abortlovutvalget var i praksis også et lovutvalg med mandat til å foreslå endringer i abortloven. Dermed er den høringen som nå pågår om utvalgets utredning, høring nok, påpekes det fra Sp-hold.

Spørsmålet er vel å merke ikke endelig konkludert i regjeringen.

Abortutvalget har i praksis foreslått en helt ny lov. Det ble mulig etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) utvidet mandatet underveis i arbeidet. Dermed kan et lovforslag bli ferdig behandlet av Stortinget allerede i høst.

En slik saksgang er uvanlig, men ikke spesiell. Før behandlingen av felles ekteskapslov for homo- og heterofile i 2009, kom det eksempelvis ingen stortingsmelding fra Stoltenberg-regjeringen om dens syn og anbefalinger i forkant.

Arendal 20230817. 
Trygve Slagsvold Vedum, partileder Senterpartiet (Sp) og Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet (Ap) under NRKs direktesendte Partilederdebatt på  kulturhuset i Arendal.
Foto: Heiko Junge / NTB

Vinterkamp i kulissene i Støre-regjeringen

Men hvordan skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er uenige om både abortgrense og fosterantallsreduksjon, løse floken når Stortinget skal få forslaget til avstemning?

Der har det pågått en kamp i kulissene i regjeringen denne vinteren.

I Hurdalsplattformen var Ap og Sp enige om å la et utvalg «se på» abortlovens bestemmelser og «alternativer til dagens abortnemnder».

Men uenighetene løste de ved å skrive at «regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven».

Før jul meldte Vårt Land at det brygget til strid i regjeringen om oppfølgingen av Abortutvalget. 2. januar sa Sp-toppen Marit Arnstad til Vårt Land at det da verken var avklart eller sikkert at det kom noe lovforslag fra regjeringen.

Sp håpet på kompromiss, men må trolig ta dissens

Vårt Land kjenner til at topper i Sp har hatt håp om å jobbe for en samlende løsning i regjering og Stortinget.

Men aktører i både Sp og Ap anser et lovforslag med dissens som det klart mest sannsynlige fra Støre-regjeringen nå. Det er i så fall symboltungt.

For det vanlige er at alle statsrådene godtar lovforslag en regjering legger frem, og holder sammen i tykt og tynt. Men enkeltstatsråder – eller statsrådene fra ett parti – kan markere uenighet med egen regjering og skrive den inn i anbefalingen til vedtak fra Kongen i statsråd.

Regjeringens egen prosess om hvordan lovforslaget skal bli, er ikke avsluttet. Fortsatt pågår høringen av utredningen fra Abortutvalget frem til påske.

Et utvalg med statssekretærer og stortingsrepresentanter fra begge partier har jobbet med å forberede saken før den når Stortinget. Regjeringen har også sjekket om det er juridisk mulig for den selv å fremme to ulike forslag om abortgrensen.

Ingen nøkkelpersoner Vårt Land har snakket med i ulike partier på Stortinget har merket fremstøt for kompromisser om uketall mellom 12 og 18.

Sentralt i Høyre påpekes det at det vil «være krevende» å kompromisse om dagens grense for selvbestemmelse. Partiet har et landsmøtevedtak om å bevare uke 12.

Oslo 20231214. 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport. 
Utvalget har hatt i oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativ til abortnemndene. Utvalget er ledet av Kari Sønderland.
Foto: Heiko Junge / NTB

Selvsikkert Ap anser å ha sikkert flertall for uke 18

I Stortings-Ap anser nøkkelfolk at de nå har et sikkert flertall for å utvide abortgrensen til uke 18.

At syv mannlige Frp-representanter nylig flagget støtte i VG og Aftenposten, har gitt selvtillit og en følelse av vind i seilene. Frp-politikere får stemme fritt i samvittighetsspørsmål som abort.

Fra før av har «uke 18-partiene» Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG til sammen 80 mandater på Stortinget. Med minst syv ekstra fra Frp, passeres de 85 stemmene som trengs for flertall.

---

Historisk stridssak

  • Loven om selvbestemt abort ble vedtatt av Stortinget i mai 1978. Temaet var stor stridssak på 70-tallet – og langt inn i 80-årene.
  • Strid blusset opp igjen da KrF i 2019 gikk inn i Solberg-regjeringen og fikk gjennomslag for innstramminger rundt fosterantallsreduksjon.
  • Før forrige valg gikk Ap til valg på å utvide dagens grense for selvbestemmelse til 18 uker. På borgerlig side gjorde Venstre det samme.

---

Uaktuelt for Ap med forslag fra Stortinget

Nøkkelpersoner i Ap er klare på at en historisk utvidelse av kvinners abortrettigheter, skal komme på initiativ fra regjeringen og ha «reform- og likestillingspartiet» Ap sitt stempel.

At enkeltrepresentanter fra eget eller andre partier skal fremme forslaget fra Stortinget i stedet, anses uaktuelt.

Internt i regjeringen har håndteringen av abortsaken vært et sensitivt tema, vedgår én kilde overfor Vårt Land.

Samtidig har Ap og Sp vært opptatt av å dempe et polarisert abortoppgjør, både i regjeringen og når saken inntar Stortinget.

Blir lovendringene forsinket, risikerer man dessuten at de ikke blir behandlet i Stortinget før i 2025. Det vil Sp unngå, påpeker flere.

Da vil nemlig sluttstriden om abortloven stå bare få måneder før stortingsvalget. Bølgene dette skaper kan bli krevende i landsdeler der Sp henter verdikonservative velgere, vurderer partifolk.

nei

Ny splid om fosterantallsreduksjon?

Men når saken passerer Kongen i statsråd kan det også blant Sps statsråder være ulike syn på ny abortgrense. De må da vurdere hvordan de selv lander.

Også et annet spørsmål kan skape splittelse i Støre-regjeringen: fosterantallsreduksjon. For mens flertallet i Abortutvalget vil beholde kravet om å nemnbehandle fosterantallsreduksjon, lovet Ap før valget i sitt partiprogram å skrote kravet som Solberg-regjeringen lovfestet.

Etter at Hurdalsplattformen var ferdig innrømmet Jonas Gahr Støre til Vårt Land at Ap ikke vant fram om dette i forhandlingene med Sp.

Nå gjør Abortutvalgets anbefaling at Ap og Sp, som er rykende uenig om saken, på ny får spørsmålet på bordet. Hvis Ap tar omkamp kan det skape splid mellom regjeringspartiene.

Sp kan alliere seg med Høyre og KrF i Stortinget

Avtaleteksten fra Hurdal åpner for at de to regjeringspartiene skiller vei når saken behandles av helse- og omsorgskomiteen og i stortingssalen.

Formuleringen gjør at et Sp – med programfestet 12 ukers grense – kan danne allianser med opposisjonen. For eksempel med Høyre, KrF og deler av Frp.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter