Verden

FN-domstolen ICJ vil behandle folkemordsaken mot Israel

FN-domstolen (ICJ) sier at den vil behandle Sør-Afrikas folkemordsak mot Israel. De gir også Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen.

Israel har krevd at saken som Sør-Afrika har anlagt, blir avvist av domstolen. Men det tar ICJ ikke til følge, opplyste dommerpanelets leder Joan Donoghue da rettsmøtet ble åpnet i Haag fredag.

I kjennelsen fra FN-domstolen, sier dommerpanelet at de er dypt bekymret for de mange palestinerne som fortsatt mister livet og for lidelsene de gjennomgår, men de krever ikke en umiddelbar slutt på krigshandlingene i Gaza.

Retten mener også at palestinerne kan regnes som en beskyttet gruppe i henhold til FNs folkemordkonvensjon.

Krever umiddelbare tiltak

FN-domstolen krever også at Israel gjennomfører hastetiltak. Landet må gjøre alt i sin makt for å hindre folkemord og sørge for at deres militære ikke begår folkemordsforbrytelser.

– Det er risiko for at uopprettelig skade vil bli gjort, som vil skade de grunnleggende rettighetene til borgerne på Gaza før rettens endelige avgjørelse er gitt, sa dommerpanelets leder Joan Donoghue da hun leste opp begrunnelsen for kravet om umiddelbare tiltak.

De beordrer også Israel om å gjøre umiddelbare tiltak for å bedre den humanitære situasjonen på Gaza. I løpet av den neste måneden, må Israel rapportere til FN-domstolen om hvordan de har gått frem for å etterleve rettens ordre.

Domstolen krever også at Hamas legger ned våpnene og frigir alle gisler umiddelbart og uten forbehold.

– Alle parter på Gazastripen er forpliktet til å følge folkeretten, sa Donoghue.

Krig

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel med anklager som at landet bryter FNs folkemordkonvensjon på Gazastripen. Dommerne skal i første omgang tatt stilling til Sør-Afrikas krav om at Israel innfører hastetiltak så lenge rettsprosessen pågår, noe som kan ta flere år.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste domstol og behandler saker mellom stater.

Krigen startet 7. oktober etter Hamas-angrepet som ifølge Israel tok livet av om lag 1140 mennesker. Siden er over 26.000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter. Store deler av bygningsmassen og infrastrukturen i det palestinske området er ødelagt, og mangelen på mat og annen nødhjelp har ført til store lidelser for de 2,3 millioner innbyggerne.

Dommer Aharon Barak, Israels representant i FN-domstolen, stemte mot alle umiddelbare tiltak ved unntak av at det som beordrer Israel om å sikre humanitær nødhjelp til Gazastripen.

---

Folkemordsaken mot Israel

  • Sør-Afrika har reist sak mot Israel i Den internasjonale domstolen (ICJ), som er FNs øverste juridiske organ. Sør-Afrika mener Israel bryter FNs folkemordkonvensjon med sin krig i Gaza.
  • Domstolen valgte fredag å behandle saken. Selve folkemordsaken kommer til å ta minst ett år og muligens flere år.
  • Israel avviser anklagene om folkemord på det sterkeste. De har sendt forsvarere til domstolen.

Kilde: NTB

---


NTB Nyheter

NTB nyheter

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder på innenriksavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verden